ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ

จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ...

PDF (ขนาด 286.13 KB)
ซื้อ เครื่องมือวัดสำหรับการตรวจสอบค่า

ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อ ...

PDF (ขนาด 330.90 KB)