ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช/62001 ซื้ออุปกรณ์ Manual Point Lock จำนวน ๒๘ ชุด สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสถานีรถไฟฟ้า 21/ก.พ./2562 - 06/มี.ค./2562 07/มี.ค./2562 22
รฟฟท.ช.62002 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ จำนวน ๑๗ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.พ./2562 - 28/ก.พ./2562 01/มี.ค./2562 - 01/ก.พ./2562 12
รฟฟท.ช/61045 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จำนวน 25 เครื่อง 24/ม.ค./2562 - 05/ก.พ./2562 06/ก.พ./2562 121
รฟฟท.ช./61044 จัดหาโทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน Help Point จำนวน ๓๐ ตัว 10/ม.ค./2562 - 22/ม.ค./2562 23/ม.ค./2562 154
รฟฟท.ช./62001 ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/ม.ค./2562 - 16/ม.ค./2562 17/ม.ค./2562 228
รฟท.ช/61073 ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด 27/ธ.ค./2561 - 13/ม.ค./2562 14/ม.ค./2562 184
รฟท.ซ/61066 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultrasonic จำนวน 2 เครื่อง 19/ธ.ค./2561 - 07/ม.ค./2562 08/ม.ค./2562 251
รฟท.ช/61071 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จำนวน ๒๕ เครื่อง 18/ธ.ค./2561 - 03/ม.ค./2562 04/ม.ค./2562 187
รฟท.ช/61069 จ้างปรับปรุงห้องอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสถานีมักกะสัน 18/ธ.ค./2561 - 02/ม.ค./2562 03/ม.ค./2562 164