ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.อ/๖๐๐๐๘๙-๑ จ้างซ่อมบำรุงประแจสับราง (Turnouts) จำนวน ๔๙ ชุด ทั้งเส้นทางหลัก (Mainline) และ ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ระยะเวลา ๑๒ เดือน 22/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 14/ก.ย./2560 380
รฟท.อ./600084-1 ซื้อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนสถานีสำหรับผู้โดยสาร (Wifi for Passenger Service) จำนวน ๑ ระบบ เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ให้บริการผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และที่อาคาร Main workshop และ Inf 22/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 14/ก.ย./2560 359
รฟท.อ../600077-1 ซื้อชุดแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่สถานีหัวหมาก (HUM) และสถานีบ้านทับช้าง (BTC) จำนวน 2 รายการ 22/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 13/ก.ย./2560 300
รฟท.อ./๖๐๐๐๗๘-๑ ซื้อชุดโต๊ะทดสอบตัวขับประแจกลไฟฟ้า (Railway point drive test bench) จำนวน ๑ ชุด 22/ส.ค./2560 - 25/ส.ค./2560 01/ก.ย./2560 276
รฟท.อ./๖๐๐๑๓๕ จ้าง ทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด 22/ส.ค./2560 - 31/ส.ค./2560 15/ก.ย./2560 118
รฟท.อ./600131 จัดหารถกระเช้าแบบแมงมุม (Spider Lift) ความสูงทำงานไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุง 22/ส.ค./2560 - 31/ส.ค./2560 07/ก.ย./2560 97
รฟฟท.อ./600042 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๕ ปี 22/ส.ค./2560 - 01/ก.ย./2560 05/ก.ย./2560 80
รฟท.ส./๖๐๐๑๐๓-๑ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟเตือน (Obstruction Light : OBL) (ครั้งที่ ๒) 22/ส.ค./2560 - 29/ส.ค./2560 31/ส.ค./2560 76
รฟฟท.ส./๖๐๐๐๕๕ สอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรม Email พร้อมติดตั้ง 22/ส.ค./2560 - 29/ส.ค./2560 22/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 63