ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช/61044 จ้าง ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้าพญาไท และสถานีรถไฟฟ้าราชปรารภ 21/พ.ค./2561 - 31/พ.ค./2561 01/มิ.ย./2561 7
รฟท.ช. 61037 งานซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี 18/พ.ค./2561 - 04/มิ.ย./2561 05/มิ.ย./2561 23
รฟฟท.ช./610023 ประกวดราคาจ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการทบทวนและพัฒนาทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561 - 24/พ.ค./2561 25/พ.ค./2561 26
รฟท.ช/610041 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๙ รายการ 16/พ.ค./2561 - 31/พ.ค./2561 01/มิ.ย./2561 40
รฟฟท.ช./61022 จ้างที่ปรึกษาศึกษาทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11/พ.ค./2561 - 21/พ.ค./2561 22/พ.ค./2561 39
รฟฟท.ช./610021 จ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ขอบเขตงาน : การเดินรถไฟฟ้าและการให้บริการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 11/พ.ค./2561 - 21/พ.ค./2561 22/พ.ค./2561 36
รฟท.ช./610036 ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานีรถไฟฟ้า ๘ สถานี 08/พ.ค./2561 - 16/พ.ค./2561 17/พ.ค./2561 69
61021-1 จ้างติดติ้งระบบปประตู Swing Gate เฟส 2 04/พ.ค./2561 - 15/พ.ค./2561 16/พ.ค./2561 89
รฟท.ช/61039 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิม ในสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 02/พ.ค./2561 - 21/พ.ค./2561 22/พ.ค./2561 76