ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช.61010 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะเวลา ๕ ปี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 19/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 26/ก.พ./2561 23
รฟท.ช/61010 ซื้ออะไหล่ระบบ PIDS จำนวน ๒ รายการ 16/ก.พ./2561 - 04/มี.ค./2561 05/มี.ค./2561 29
รฟท.ช/61009 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิม ในสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 12/ก.พ./2561 - 25/ก.พ./2561 26/ก.พ./2561 72
รฟฟท.ช/61009 ซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80g จำนวน 2,234 รีม 09/ก.พ./2561 - 14/ก.พ./2561 15/ก.พ./2561 70
รฟท.ช/61007 จัดหาติดตั้งอุปกรณ์ประกาศเสียงเพิ่มเติม ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก 08/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 20/ก.พ./2561 64
รฟท.ช/61008 วิทยุสื่อสารดิจิตอล (Digital Trunk Radio) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๐ เครื่อง 08/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 22/ก.พ./2561 62
รฟท.ช/61006 จ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 26/ม.ค./2561 - 13/ก.พ./2561 14/ก.พ./2561 234
รฟท.ซ.610004 จ้างก่อสร้างป้ายบริษัทฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำป้ายสัญลักษณ์โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงฯ จำนวน ๑ งาน 25/ม.ค./2561 - 01/ก.พ./2561 02/ก.พ./2561 195
รฟท.ช./61005 จ้างจัดหาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Business Process Management and Workflow) ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ งาน 25/ม.ค./2561 - 05/ก.พ./2561 06/ก.พ./2561 109