สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ 851