ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ซื้อ Dust Collector system พร้อมระบบติดตั้ง Control System ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ ชุด 16/ก.พ./2561 3
2 อะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๙ รายการ 15/ก.พ./2561 6
3 ซื้อสวิตซ์ควบคุมแรงดันของถังลมหลัก (Pressure Switch) สำหรับขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 15/ก.พ./2561 3
4 จ้างผลิตสิ่งของสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 15/ก.พ./2561 1
5 จ้างซ่อมแซมรางน้ำฝนตามสถานี 15/ก.พ./2561 1
6 ซื้ออะไหล่ Knorr Oil-Free Air Compressor Set จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2561 3
7 จัดซื้อ กล่องรับเหรียญกษาปณ์ จำนวน ๔๐ กล่อง และกล่องรับธนบัตร จำนวน ๓๐ กล่อง สำหรับเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 14/ก.พ./2561 2
8 จ้างซ่อมแซม IGBT Phase Module จำนวน ๗ ชุด 13/ก.พ./2561 3
9 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นชั้นหลังคาสถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ 13/ก.พ./2561 1