ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างซ่อมแซมฉนวนกันความร้อนบริเวณทางเดิน Sky walk สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน 21/ก.พ./2562 1
2 เครื่องอัดอากาศ Main air compressor ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด 07/ก.พ./2562 4
3 ตลับลูกปืนล้อ (Axle Bearing) ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑๒๐ ตลับ 07/ก.พ./2562 8
4 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ จำนวน ๑๗ อัตรา 06/ก.พ./2562
5 ซื้ออุปกรณ์ Manual Point Lock จำนวน ๒๘ ชุด สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสถานีรถไฟฟ้า 04/ก.พ./2562 9
6 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมหลังคาตามสถานีรถไฟฟ้า 01/ก.พ./2562 4
7 ซื้อเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultrasonic จำนวน ๒ เครื่อง 01/ก.พ./2562 2
8 ซื้อน้ำยาล้างคราบสนิมรถไฟฟ้า (Etch klenz) จำนวน ๑๓ ถัง 22/ม.ค./2562 8
9 ซื้ออะไหล่สำรอง Current Transformer ยี่ห้อ ABB#CS2000-9720 จำนวน ๑๐๒ ชุด 04/ม.ค./2562 19