ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินความพร้อมใช้งานของระบบขบวนรถไฟฟ้า ๙ ขบวน 20/พ.ย./2561 2
2 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินสถานีสุวรรณภูมิ 20/พ.ย./2561
3 จ้างปรับปรุงซ่อมถนนและลานจอดรถตามสถานี 19/พ.ย./2561 2
4 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินสถานีสุวรรณภูมิ 16/พ.ย./2561 3
5 ซื้อชุดอุปกรณ์เพื่อควบคุมและป้องกันระบบการจ่ายไฟฟ้า 25kV สถานีจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อน (Protection Relaying/Programmable Logic Control) จำนวน ๔ รายการ 15/พ.ย./2561 3
6 จัดหาเครื่องตรวจสอบชุดประเเจ (Turnout Profile Gauge) จำนวน ๑ เครื่อง 15/พ.ย./2561 7
7 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ จำนวน ๑๗ อัตรา 09/พ.ย./2561 2
8 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development) และพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 01/พ.ย./2561 4
9 จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำสมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Fuctional and Technical Competency : FC/TC) และการประเมินช่องว่างสมรรถนะของบุคลากรของ รฟฟท. (Competency Gap) 31/ต.ค./2561 4