ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รวมตู้เก็บอัตโนมัติแบบตั้งพื้น จำนวน ๙ เครื่อง พร้อมติดตั้ง 14/ส.ค./2561 2
2 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ จำนวน ๑๗ อัตรา ระยะเวลา ๑ ปี 10/ส.ค./2561 1
3 การจ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๓ เดือน 10/ส.ค./2561 1
4 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ (IGBT Phase Module) จำนวน ๒ ชุด 03/ส.ค./2561 3
5 จ้างทำโครงการ SRTETS SMART CULTURE ยกระดับภาพลักษณ์พนักงาน 31/ก.ค./2561 3
6 เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ก.ค./2561 1
7 ซื้อฝาครอบ (Upper plate for Air Spring Bellow) ของระบบป้องกันสั่นสะเทือนรอง จำนวน ๒๔ ชิ้น 16/ก.ค./2561 3
8 จ้างโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้าน ความปลอดภัย 09/ก.ค./2561 9
9 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ สถานีพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง จำนวน ๑๒ เครื่อง 06/ก.ค./2561 3