ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ซื้ออุปกรณ์เพื่อทดแทนและสำรองระบบ Radio Base Station ใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่งและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 26/ก.ค./2560 4
2 จ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน 25/ก.ค./2560 3
3 จ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ Injection Pump ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๓๕ KVA ประจำสถานีรถไฟฟ้าพญาไท จำนวน 1 รายการ 24/ก.ค./2560 6
4 จ้าง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท 24/ก.ค./2560 1
5 อะไหล่การ์ด Ethernet ระบบ DTS จำนวน ๑ รายการ 24/ก.ค./2560 5
6 จ้างปรับปรุงระบบไฟเตือน (Obstruction Light : OBL) บนยอดเสาส่งวิทยุสื่อสาร 20/ก.ค./2560 6
7 จัดซื้อ พาเลทไม้ ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๔๐๐ อัน 20/ก.ค./2560 4
8 จ้างติดตั้งบันไดเลื่อนสถานีพญาไท 20/ก.ค./2560 2
9 ซื้อกล้องวัดระดับ ๑ ชุด และกล้องวัดมุมและระยะทางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 19/ก.ค./2560 3