ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แท็บแลต สำหรับเฝ้าระวังการเดินรถไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 21/พ.ค./2561 1
2 ซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รวมตู้เก็บแบบตั้งพื้น จำนวน ๙ เครื่อง พร้อมติดตั้ง 18/พ.ค./2561 1
3 จ้างซ่อมแซมหลังคาสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้าง 17/พ.ค./2561 3
4 จ้างที่ปรึกษาผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ๒๐๑๕ ขอบเขต สายงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ค./2561 1
5 ซื้อพร้อมติดตั้งป้อมรักษาความปลอดภัยจำนวน ๕ ป้อม ครั้งที่ ๒ 17/พ.ค./2561 2
6 จ้างจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 16/พ.ค./2561 1
7 ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดรถไฟฟ้า ยี่ห้อ eOx Aircraft Cleaner จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 16/พ.ค./2561 6
8 จ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะทางการปฏิบัติงาน หลักสูตร: การพัมนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงานบริหาร (Outstanding Personality for Successful Sevice : PSS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 11/พ.ค./2561 2
9 จ้างบริการอาหารเช้า เพื่อสนับสนุนโครงการ “Airport Rail Link Early Bird ” ตื่นเถิดคนกรุง 11/พ.ค./2561 2