ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๑ เดือน 26/ส.ค./2562 3
2 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๑๗ เดือน โดยวิธีคัดเลือก 26/ส.ค./2562 4
3 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร(Individual Development Plan) 15/ส.ค./2562
4 จัดซื้อ กล่องรับเหรียญกษาปณ์ จำนวน ๔๐ กล่อง สำหรับเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 15/ส.ค./2562 3
5 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาตามวาระระบบไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Power System) 14/ส.ค./2562 5
6 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เป็นระยะเวลา ๕ ปี 12/ก.ค./2562 4
7 ประกาศราคากลาง ซื้อคอร์สเรียนออนไลน์สาหรับพนักงาน พร้อมระบบการจัดการข้อมูลการเรียนรู้ 10/ก.ค./2562 8
8 ซื้อ Check Valve สำหรับ Pantograph ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๒๐ ชิ้น 01/ก.ค./2562 9
9 จ้างจ้างซ่อมบำรุงใหญ่อุปกรณ์ระบบเบรก (Overhaul Brake Component) ของขบวนรถไฟฟ้า Express ๐๑ จำนวน ๑ ขบวน 28/มิ.ย./2562 2