ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ซื้อเครื่องอัดอากาศเสริม (Auxiliary air compressor) ของขบวนรถไฟฟ้า ๙ ขบวน จำนวน ๙ ชุด 08/ม.ค./2563 5
2 ซื้อจัดหาใบอนุญาตหน้าจอ DashBoard สำหรับระบบปริหารโครงข่าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/ม.ค./2563 5
3 ซื้อ Cryptoflex สำหรับอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ จำนวน ๑๕๐ ใบ 06/ม.ค./2563 3
4 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบงาน ERP (SAP) ระยะเวลา ๑ ปี 09/ธ.ค./2562 9
5 จ้างตรวจสอบและ Calibrate เครื่อง Bogie Preload stand จำนวน ๑ งาน 04/ธ.ค./2562 2
6 จ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก 18/ต.ค./2562 16
7 จ้างผลิตสปอตวิทยุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ประจำปี ๒๕๖๓ 09/ต.ค./2562 4
8 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System) ระยะเวลา 16 เดือน 23/ก.ย./2562 5
9 การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๑ เดือน 26/ส.ค./2562 4