ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช./61056 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๓ เดือน 14/ส.ค./2561 - 21/ส.ค./2561 22/ส.ค./2561 18
รฟฟท.ช/61031 ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษในงานบริการ หลักสูตร Effective English for professional Service StaffEES๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/ส.ค./2561 - 14/ส.ค./2561 15/ส.ค./2561 50
รฟท.ช/61054 จ้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องปฐมพยาบาล จำนวน ๖ เครื่อง และระบบระบายอากาศในห้องควบคุม จำนวน ๗ ห้อง 06/ส.ค./2561 - 17/ส.ค./2561 20/ส.ค./2561 50
รฟท.ช/61053 ซื้อ จัดหาและฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือทดสอบแรงบิดของประแจ (Torque Meter) พร้อมอุปกรณ์เสริม ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ จำนวน ๒ รายการ 31/ก.ค./2561 - 09/ส.ค./2561 10/ส.ค./2561 68
รฟท.ช/61052 จ้าง ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้าพญาไท และสถานีรถไฟฟ้าราชปรารภ 20/ก.ค./2561 - 01/ส.ค./2561 02/ส.ค./2561 89
รฟฟท.ช/61028 ซื้อเครื่องมือทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด 12/ก.ค./2561 - 24/ก.ค./2561 25/ก.ค./2561 139
รฟฟท.ช./610027 จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการทบทวนและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 29/มิ.ย./2561 - 06/ก.ค./2561 09/ก.ค./2561 152
รฟฟท.ช./61026 ประกวดราคาจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารหลักสูตร Young Executive for Electrified Train 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/มิ.ย./2561 - 13/ก.ค./2561 16/ก.ค./2561 136
รฟท.ช.61051 จ้างปรับปรุงราวกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีหัวหมาก 26/มิ.ย./2561 - 05/ก.ค./2561 06/ก.ค./2561 137