ประการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ส./600057 ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องปฐมพยาบาล จำนวน 6 เครื่อง และระบบอากาศในห้องควบคุม จำนวน 7 ห้อง 23/พ.ค./2560 - 02/มิ.ย./2560 23/พ.ค./2560 - 06/มิ.ย./2560 10
รฟท.ส/600059 สอบราคาจ้างเปลี่ยนมุ้งลวด พร้อมกรอบหน้าต่างมุ้งลวด 7 สถานี 23/พ.ค./2560 - 30/พ.ค./2560 23/พ.ค./2560 - 01/มิ.ย./2560 10
รฟท.ส/600058 จ้าง ซ่อมแซมจุดต่ออาคาร บริเวณหน้าทางเข้า-ออก ชั้น ๒ และ ๓ สถานีมักกะสัน โดยวิธีสอบราคา 23/พ.ค./2560 - 31/พ.ค./2560 23/พ.ค./2560 - 01/มิ.ย./2560 10
รฟท.อ./600053 จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา 22/พ.ค./2560 - 30/พ.ค./2560 29/มิ.ย./2560 56
รฟท.ส./600051 สอบราคาซื้อเครื่องมือชุดกระเป๋าประจำตัวช่างซ่อมบำรุงพร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 14 ชุด และกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 2 ชุด 05/พ.ค./2560 - 15/พ.ค./2560 05/พ.ค./2560 - 16/พ.ค./2560 120
รฟท.ส./๖๐๐๐๕๐ จ้างซ่อมแซม Concrete Block และจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยวรางบนพื้นที่เส้นทางหลัก (Main Line) และภายใน ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (Depot) 05/พ.ค./2560 - 15/พ.ค./2560 05/พ.ค./2560 - 17/พ.ค./2560 107
รฟท.ส./600048 สอบราคาซื้อ Harddisk จำนวน 2 รายการ 05/พ.ค./2560 - 15/พ.ค./2560 05/พ.ค./2560 - 16/พ.ค./2560 89
รฟท.ส./๖๐๐๐๔๒ สอบราคาซื้อฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง (HRC Fuse) 18/เม.ย./2560 - 28/เม.ย./2560 18/เม.ย./2560 - 02/พ.ค./2560 165
รฟฟท.ส./๖๐๐๐๒๗ จ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑๒ เดือน 07/เม.ย./2560 - 18/เม.ย./2560 07/เม.ย./2560 - 19/เม.ย./2560 132