ประการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.อ./๖๐๐๐๑๘ ซื้อ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเปลี่ยนเข้าที่บริเวณลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้า ลาดกระบัง บ้านทับช้าง หัวหมาก 27/ก.ค./2560 - 03/ส.ค./2560 07/ส.ค./2560 5
รฟท.ส./600107 จ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ Injection Pump ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 135 kvA ประจำสถานีรถไฟฟ้าพญาไท 27/ก.ค./2560 - 04/ส.ค./2560 27/ก.ค./2560 - 07/ส.ค./2560 6
รฟท.ส./600103 จ้างปรับปรุงระบบไฟเตือน (Obstruction Light : OBL) บนยอดเสาส่งวิทยุสื่อสาร 27/ก.ค./2560 - 07/ส.ค./2560 09/ส.ค./2560 9
รฟฟท.ส./600047 จ้างจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท 26/ก.ค./2560 - 02/ส.ค./2560 26/ก.ค./2560 - 03/ส.ค./2560 14
รฟท.ส/๖๐๐๑๐๔ ซื้อกล้องวัดระดับ ๑ ชุด และกล้องวัดมุมและระยะทางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 25/ก.ค./2560 - 07/ส.ค./2560 25/ก.ค./2560 - 08/ส.ค./2560 16
รฟฟท.ส/60043 จ้างวางแผนลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ๒๐๑๗ 24/ก.ค./2560 - 04/ส.ค./2560 24/ก.ค./2560 - 07/ส.ค./2560 27
รฟฟท.ส./600044 ซื้อไฟฉายส่องสว่างและให้อาณัติสัญญาณ จำนวน 30 ชิ้น 21/ก.ค./2560 - 31/ก.ค./2560 21/ก.ค./2560 - 01/ส.ค./2560 37
รฟท.ส./600085-1 ซื้อเครื่องมือประแจที่สามารถปรับตั้งค่า torque ได้ พร้อมชุดลูกบอกซ์ จำนวน 2 ชุด 21/ก.ค./2560 - 31/ก.ค./2560 21/ก.ค./2560 - 01/ส.ค./2560 51
รฟฟท.ส./600041 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ในขบวนรถไฟฟ้า จำนวน 138 ป้าย 14/ก.ค./2560 - 24/ก.ค./2560 14/ก.ค./2560 - 25/ก.ค./2560 85