ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.อ../600077-1
เรื่อง :
ซื้อชุดแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่สถานีหัวหมาก (HUM) และสถานีบ้านทับช้าง (BTC) จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
22 ส.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ชำระแบบได้ที่กองการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ สถานีรถไฟคลองตัน และมารับแบบได้ที่ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
3,446,256.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
100.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
13 ก.ย. 2560 ระหว่าง 10:00 - 11:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
13 ก.ย. 2560 ระหว่าง 11:00 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ห้องประกวดราคา ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1461 ติดต่อ อภิสิทธิ์
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
จัดซื้อชุดแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่สถานีหัวหมาก(HUM) และสถานีบ้านทับช้าง (BTC) จำนวน ๒ รายการ
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
22 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
695