ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.อ./600084-1
เรื่อง :
ซื้อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนสถานีสำหรับผู้โดยสาร (Wifi for Passenger Service) จำนวน ๑ ระบบ เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ให้บริการผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และที่อาคาร Main workshop และ Inf
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
22 ส.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิต ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
ราคากลาง :
7,596,795.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
100.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
14 ก.ย. 2560 ระหว่าง 10:00 - 11:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
14 ก.ย. 2560 ระหว่าง 11:10 - 00:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ห้องประกวดราคา ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
ซื้อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนสถานีสำหรับผู้โดยสาร (Wifi for Passenger Service) จำนวน ๑ ระบบ
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท โดยจะต้องนำเงินไปชำระที่กองการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสถานีรถไฟคลองตัน แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมสำเนาภาพถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง มาเป็นหลักฐานรับเอกสาร ได้ที่ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิต ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
ประกาศ ณ วันที่ :
22 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
730