ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ช./61032
เรื่อง :
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 5 ปี
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
08 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง :
5,200,200.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
25 ต.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
26 ต.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
0-2308-5600 ต่อ 1181 ติดต่อ อภิสิทธิ์
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
ประกวดราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
08 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
257