ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.อ/600034 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 8 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุง 09/พ.ค./2560 15/พ.ค./2560 4,800,000.00 99
รฟท.อ/600053 จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา 08/พ.ค./2560 15/พ.ค./2560 200,000,000.00 90
ซื้อเครื่องมือตรวจสอบค่า Track Geometry ของรางใช้งานที่ Main line และศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02/พ.ค./2560 09/พ.ค./2560 550,000.00 112
ประกวดราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02/พ.ค./2560 11/พ.ค./2560 3,990,000.00 65
รฟฟท.อ./600003 จ้างทำพร้อมติดตั้งป้ายสถานีและแก้ไขข้อความในป้ายเดิม จำนวน 195 ป้าย 28/เม.ย./2560 08/พ.ค./2560 2,900,000.00 71
รฟท.อ/600028 ซื้อชุดเหล็กประกับรางและแคลมป์ยึด (Fishplate & Rail Clamp) เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณ Critical Alumino Welding (ATW) จำนวน ๑๕๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13/มี.ค./2560 23/มี.ค./2560 3,980,400.00 256
รฟ.อ./๖๐๐๐๑๘ ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเปลี่ยนเข้าที่บริเวณลาดจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง บ้านทับช้าง หัวหมาก 06/ม.ค./2560 16/ม.ค./2560 3,925,000.00 291
รฟท.อ./๖๐๐๐๑๑ ซื้อขยายข่ายวิทยุสื่อสาร จำนวน ๕๐ เครื่อง ในบริเวณพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารสถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ สถานี(สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคำแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง สถานีลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ) และที่อาคาร Mainwork Shop และ Infrawo 27/ธ.ค./2559 06/ม.ค./2560 3,210,000.00 311
ซื้อชุดเหล็กประกับรางและแคลมป์ยึด (Fishplate & Rail Clamp) เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณ Critical Alumino Welding (ATW) จำนวน ๑๕๐ ชุด 30/พ.ย./2559 07/ธ.ค./2559 3,980,400.00 295