ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
จ้างตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย จำนวน ๑ งาน จ้างตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย จำนวน ๑ งาน 15/ก.พ./2561 20/ก.พ./2561 0.00 32
จัดหาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังและจัดการควบคุมโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสารสำหรับแผนระบบโทรคมนาคม (Network Monitoring Management Software System) จำนวน 1 ระบบที่ห้อง CER อาคาร Mainwork Shop ในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/ก.พ./2561 20/ก.พ./2561 4,400,000.00 30
จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 05/ม.ค./2561 10/ม.ค./2561 5,000,000.00 179
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/ม.ค./2561 11/ม.ค./2561 49,000,000.00 258
รฟฟท.ช./61008 เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน 26/ธ.ค./2560 03/ม.ค./2561 0.00 161
ซื้อ เครื่องมือวัดสำหรับการตรวจสอบค่า Track Geometry ของรางใช้งานที่ Main line และศูนย์ซ่อมบำรุง 19/ธ.ค./2560 26/ธ.ค./2560 5,500,000.00 254
จ้างทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด 18/ส.ค./2560 21/ส.ค./2560 14,000,000.00 696
รฟท.อ./๖๐๐๐๗๘-๑ ซื้อชุดโต๊ะทดสอบตัวขับประแจกลไฟฟ้า (Railway point drive test bench) จำนวน ๑ ชุด 18/ส.ค./2560 21/ส.ค./2560 16,000,000.00 571
รฟท.อ./600084-1 ซื้อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนสถานีสำหรับผู้โดยสาร (Wifi for Passenger Service) จำนวน ๑ ระบบ เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ให้บริการผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และที่อาคาร Mainwork Shop และ inf 18/ส.ค./2560 21/ส.ค./2560 7,597,000.00 609