ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช.61046 ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/พ.ค./2561 28/พ.ค./2561 0.00 2
รฟท.ช 61043 งานจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง(Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) 18/พ.ค./2561 18/พ.ค./2561 57,000,000.00 14
รฟท.ช61040 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน จำนวน ๑๓๙ เครื่อง 11/พ.ค./2561 17/พ.ค./2561 18,000,000.00 36
รฟท.ช/61041 ซื้อ อะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๙ รายการ ครั้งที่ ๒ 07/พ.ค./2561 10/พ.ค./2561 5,200,000.00 48
รฟท.ช 61037 งานซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี 03/พ.ค./2561 10/พ.ค./2561 6,500,000.00 50
รฟฟท.ช.61019 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ อัตรา ระยะเวลา ๕ ปี 04/เม.ย./2561 17/เม.ย./2561 6,730,200.00 144
างก่อสร้างปรับปรุงผนังอุโมงค์สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ 30/มี.ค./2561 05/เม.ย./2561 19,000,000.00 150
รฟท.ช/61028 จ้าง ติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ 22/มี.ค./2561 27/มี.ค./2561 22,000,000.00 242
ซื้อ จอแสดงผลระบบ PIDS และ CCTV ทดแทนของเดิมบนชานชาลา พร้อมติดตั้งใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 22/มี.ค./2561 02/เม.ย./2561 18,000,000.00 194