ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
จ้างทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด :
จ้างทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
14,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
18 ส.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
21 ส.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1420 ติดต่อ คุณอิงค์วรา
ไฟล์แนบ :
จำนวนผู้เข้าชม:
696