ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.อ./๖๐๐๐๗๘-๑
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อชุดโต๊ะทดสอบตัวขับประแจกลไฟฟ้า (Railway point drive test bench) จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
16,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
18 ส.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
21 ส.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
02-308-5600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน
จำนวนผู้เข้าชม:
571