ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อ เครื่องมือวัดสำหรับการตรวจสอบค่า Track Geometry ของรางใช้งานที่ Main line และศูนย์ซ่อมบำรุง
รายละเอียด :
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ ผ่านทางอีเมล์ ingwara.s@srtet.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ........................ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.srtet.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
5,500,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
19 ธ.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
26 ธ.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1420 ติดต่อ อิงค์วรา
จำนวนผู้เข้าชม:
385