ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟฟท.อ./600042
ชื่อประกาศ TOR :
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๕ ปี
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
7,750,200.00 บาท
วันที่ประกาศ :
17 ส.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
21 ส.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
๐ - ๒๓๐๘ - ๕๖๐๐  ต่อ ๑๑๘๑ ติดต่อ ภัททิยา
จำนวนผู้เข้าชม:
578