ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.อ/600028 ซื้อชุดเหล็กประกับรางและแคลมป์ยึด (Fishplate & Rail Clamp) เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณ Critical Alumino Welding (ATW) จำนวน ๑๕๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13/มี.ค./2560 23/มี.ค./2560 3,980,400.00 48
รฟ.อ./๖๐๐๐๑๘ ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเปลี่ยนเข้าที่บริเวณลาดจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง บ้านทับช้าง หัวหมาก 06/ม.ค./2560 16/ม.ค./2560 3,925,000.00 175
รฟท.อ./๖๐๐๐๑๑ ซื้อขยายข่ายวิทยุสื่อสาร จำนวน ๕๐ เครื่อง ในบริเวณพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารสถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ สถานี(สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคำแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง สถานีลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ) และที่อาคาร Mainwork Shop และ Infrawo 27/ธ.ค./2559 06/ม.ค./2560 3,210,000.00 184
ซื้อชุดเหล็กประกับรางและแคลมป์ยึด (Fishplate & Rail Clamp) เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณ Critical Alumino Welding (ATW) จำนวน ๑๕๐ ชุด 30/พ.ย./2559 07/ธ.ค./2559 3,980,400.00 193
จัดซื้อชุดเครื่องมืออัลตร้าโซนิคแบบเข็นเคลื่อนที่บนราง (Utrasonic Inspection Trolley) จำนวน ๑ ชุด 28/พ.ย./2559 06/ธ.ค./2559 6,000,000.00 195
ซื้อรถปฏิบัติการซ่อมบำรุงสมรรถนะสูง (Rail & Road Vehicle) สำหรับใช้เคลื่อนที่บนรางและบนถนน จำนวน ๑ ชุด 24/พ.ย./2559 01/ธ.ค./2559 44,790,200.00 133
รฟ.อ./๕๙๐๐๕๕ จัดหาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 10/พ.ย./2559 17/พ.ย./2559 5,000,000.00 124
จ้างปรับปรุง Hand Rail บริเวณทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ ใช้งานที่ Main Line จำนวน ๑ งาน 07/พ.ย./2559 17/พ.ย./2559 4,950,000.00 150
รฟ.อ./๕๙๐๐๘๑ ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์สำหรับระบบจำลองแผนการเดินรถ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 19/ต.ค./2559 26/ต.ค./2559 5,000,000.00 166