ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.อ./600101 รถเจียรราง (Track Grinder Machine) 18/ก.ค./2560 25/ก.ค./2560 50,000,000.00 84
ซื้อเครื่องมือตรวจสอบค่า Track Geometry ของราง ใช้งานที่ Main line และศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด 13/ก.ค./2560 20/ก.ค./2560 5,300,000.00 102
จ้างติดตั้งระบบประตู Swing Gate จำนวน ๔ สถานี (๑๑ บานประตู) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12/ก.ค./2560 19/ก.ค./2560 2,200,000.00 59
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเปลี่ยนเข้าที่บริเวณลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้า ลาดกระบัง บ้านทับช้าง หัวหมาก 06/ก.ค./2560 12/ก.ค./2560 3,925,000.00 80
รฟท.อ./600092 จอแสดงผลระบบ PIS และ CCTV ทดแทนของเดิมบนชานชาลา ใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28/มิ.ย./2560 03/ก.ค./2560 28,800,000.00 110
รฟท.อ./600060 จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และสถานีลาดกระบัง 27/มิ.ย./2560 03/ก.ค./2560 17,000,000.00 120
รฟท.อ./600089 จ้างซ่อมบำรุงประแจสับราง (Turnouts) จำนวน ๔๙ ชุด ทั้งเส้นทางหลัก (Mainline) และ ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ระยะเวลา ๑๒ เดือน 21/มิ.ย./2560 26/มิ.ย./2560 23,000,000.00 123
จ้างติดตั้งประตูม้วนไฟฟ้า ที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง จำนวน ๓๒ ชุด 13/มิ.ย./2560 16/มิ.ย./2560 6,500,000.00 91
จัดซื้อ Dust Collector system พร้อมติดตั้ง Control System ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ ชุด 06/มิ.ย./2560 12/มิ.ย./2560 7,490,000.00 69