สำนักงานใหญ่

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร 02-308-5600 Fax 02-3085696 Call Center 1690
โทร 02-308-5600 ต่อ 3302 - 3304

ติดต่อเรา

*
*
*