ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
เลขที่ รฟฟท.จ ๖๒๐๐๖ จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11/มิ.ย./2562 - 19/มิ.ย./2562 20/มิ.ย./2562 60
รฟฟท.ช.62005 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11/มิ.ย./2562 - 19/มิ.ย./2562 19/มิ.ย./2562 54
รฟท.ช./62008 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยวรางบริเวณเส้นทางหลัก จำนวน 332 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/พ.ค./2562 - 06/มิ.ย./2562 07/มิ.ย./2562 170
รฟทช 62004 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/พ.ค./2562 - 07/มิ.ย./2562 10/มิ.ย./2562 152
รฟท.ช/๖๒๐๐๕ ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/พ.ค./2562 - 04/มิ.ย./2562 05/มิ.ย./2562 136
รฟฟท.ซ/62004 ซื้อบัตรโดยสารใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ 23/เม.ย./2562 - 30/เม.ย./2562 01/พ.ค./2562 271
รฟฟท.ช.62003 ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/มี.ค./2562 - 20/มี.ค./2562 21/มี.ค./2562 370
รฟท.ช./62003 ประกวดราคาจ้างแก้ไข Grounding ของระบบจ่ายไฟเหนือราง สถานีสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/มี.ค./2562 - 21/มี.ค./2562 22/มี.ค./2562 388
รฟท.ช.62003 จ้างซ่อมแซมระบบประตูและหน้าต่างตามสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 28/ก.พ./2562 - 08/มี.ค./2562 11/มี.ค./2562 354