ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช/63001 ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/มี.ค./2563 - 30/มี.ค./2563 31/มี.ค./2563 31
รฟทช.63003 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วกั้นแนวเขตรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทและสถานีราชปรารภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/มี.ค./2563 - 27/มี.ค./2563 30/มี.ค./2563 44
รฟท.ซ.63002 ประกวดราคาจ้างจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และการตรวจชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/มี.ค./2563 - 18/มี.ค./2563 18/มี.ค./2563 89
รฟท.ช/63001 ประกวดราคาซื้อล้อรีดทึบ (Solid Wheel) จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/ก.พ./2563 - 18/ก.พ./2563 19/ก.พ./2563 332
รฟฟท.ช./62010 ประกวดราคาจ้างกีฬาสีภายใน ARL Sport Day 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/ธ.ค./2562 - 23/ธ.ค./2562 24/ธ.ค./2562 381
รฟท.ช/62013 ซื้ออะไหล่ระบบ OAIT จำนวน ๑ งาน 14/พ.ย./2562 - 25/พ.ย./2562 26/พ.ย./2562 461
รฟฟท.ช/62009 จ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/พ.ย./2562 - 18/พ.ย./2562 19/พ.ย./2562 458
รฟท.ช./62012 จ้างผลิตสปอตวิทยุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ประจำปี ๒๕๖๓ 16/ต.ค./2562 - 24/ต.ค./2562 25/ต.ค./2562 480
รฟฟท.ช.๖๒๐๐๘ จ้างที่ปรึกษาจ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 10/ก.ย./2562 - 17/ก.ย./2562 18/ก.ย./2562 639