ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช./62010 ประกวดราคาจ้างกีฬาสีภายใน ARL Sport Day 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/ธ.ค./2562 - 23/ธ.ค./2562 24/ธ.ค./2562 170
รฟท.ช/62013 ซื้ออะไหล่ระบบ OAIT จำนวน ๑ งาน 14/พ.ย./2562 - 25/พ.ย./2562 26/พ.ย./2562 270
รฟฟท.ช/62009 จ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/พ.ย./2562 - 18/พ.ย./2562 19/พ.ย./2562 280
รฟท.ช./62012 จ้างผลิตสปอตวิทยุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ประจำปี ๒๕๖๓ 16/ต.ค./2562 - 24/ต.ค./2562 25/ต.ค./2562 341
รฟฟท.ช.๖๒๐๐๘ จ้างที่ปรึกษาจ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 10/ก.ย./2562 - 17/ก.ย./2562 18/ก.ย./2562 522
รฟฟท.ช./๖๒๐๐๗ การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๑ เดือน 26/ส.ค./2562 - 02/ก.ย./2562 03/ก.ย./2562 496
รฟท.ช.62011 จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ อัตรา ระยะเวลา ๑ ปี 14/ส.ค./2562 - 21/ส.ค./2562 22/ส.ค./2562 419
รฟท.ช/62010 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เป็นระยะเวลา ๕ ปี 18/ก.ค./2562 - 04/ส.ค./2562 05/ส.ค./2562 476
รฟท.ช./62009 ประกวดราคาเช่าอินเตอร์เนตสำหรับไวไฟผู้โดยสาร และอินเตอร์เนตสำหรับระบบโทรศัพท์ One-Number Sevice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/ก.ค./2562 - 12/ก.ค./2562 15/ก.ค./2562 425