ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช.62011 จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ อัตรา ระยะเวลา ๑ ปี 14/ส.ค./2562 - 21/ส.ค./2562 22/ส.ค./2562 47
รฟท.ช/62010 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เป็นระยะเวลา ๕ ปี 18/ก.ค./2562 - 04/ส.ค./2562 05/ส.ค./2562 161
รฟท.ช./62009 ประกวดราคาเช่าอินเตอร์เนตสำหรับไวไฟผู้โดยสาร และอินเตอร์เนตสำหรับระบบโทรศัพท์ One-Number Sevice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/ก.ค./2562 - 12/ก.ค./2562 15/ก.ค./2562 136
รฟท.ช.62009 ประกวดราคาจ้างซ่อมสายโทรศัพท์ สถานีบ้านทับช้างและสถานีลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/ก.ค./2562 - 09/ก.ค./2562 10/ก.ค./2562 163
เลขที่ รฟฟท.จ ๖๒๐๐๖ จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11/มิ.ย./2562 - 19/มิ.ย./2562 20/มิ.ย./2562 336
รฟฟท.ช.62005 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11/มิ.ย./2562 - 19/มิ.ย./2562 19/มิ.ย./2562 229
รฟท.ช./62008 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยวรางบริเวณเส้นทางหลัก จำนวน 332 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/พ.ค./2562 - 06/มิ.ย./2562 07/มิ.ย./2562 362
รฟทช 62004 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/พ.ค./2562 - 07/มิ.ย./2562 10/มิ.ย./2562 310
รฟท.ช/๖๒๐๐๕ ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/พ.ค./2562 - 04/มิ.ย./2562 05/มิ.ย./2562 274