ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช./62012 จ้างผลิตสปอตวิทยุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ประจำปี ๒๕๖๓ 16/ต.ค./2562 - 24/ต.ค./2562 25/ต.ค./2562 19
รฟฟท.ช.๖๒๐๐๘ จ้างที่ปรึกษาจ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 10/ก.ย./2562 - 17/ก.ย./2562 18/ก.ย./2562 218
รฟฟท.ช./๖๒๐๐๗ การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๑ เดือน 26/ส.ค./2562 - 02/ก.ย./2562 03/ก.ย./2562 213
รฟท.ช.62011 จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ อัตรา ระยะเวลา ๑ ปี 14/ส.ค./2562 - 21/ส.ค./2562 22/ส.ค./2562 217
รฟท.ช/62010 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เป็นระยะเวลา ๕ ปี 18/ก.ค./2562 - 04/ส.ค./2562 05/ส.ค./2562 293
รฟท.ช./62009 ประกวดราคาเช่าอินเตอร์เนตสำหรับไวไฟผู้โดยสาร และอินเตอร์เนตสำหรับระบบโทรศัพท์ One-Number Sevice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/ก.ค./2562 - 12/ก.ค./2562 15/ก.ค./2562 246
รฟท.ช.62009 ประกวดราคาจ้างซ่อมสายโทรศัพท์ สถานีบ้านทับช้างและสถานีลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/ก.ค./2562 - 09/ก.ค./2562 10/ก.ค./2562 298
เลขที่ รฟฟท.จ ๖๒๐๐๖ จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11/มิ.ย./2562 - 19/มิ.ย./2562 20/มิ.ย./2562 442
รฟฟท.ช.62005 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11/มิ.ย./2562 - 19/มิ.ย./2562 19/มิ.ย./2562 332