รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการถึง ตี 2

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

ขยายเวลาเปิดให้บริการข้ามปีถึง ตี 2 " 

เพื่อให้คนไทยได้มีความสุขสำราญใจ

เปิดให้บริการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตั้งแต่เวลา 05.30 น. - 02.00 น. ในวันที่ 1 มกราคม 2562

 

จำนวนผู้เข้าชม77คน
วันที่อัพเดท : 21/12/2561

ให้คะแนนบทความ : 1.00 คะแนน