แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงานบริการ”

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงานบริการ”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า        แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัทจึงได้จัดอบรมหลักสูตร“การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงานบริการ” ให้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำสถานี , เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยเนื้อหาในการอบรมได้เน้นย้ำในเรื่องของการสร้างบุคลิกภาพที่ดีด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ , การสื่อสารกับผู้โดยสาร และการสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ทั้งนี้เชื่อว่าการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี สำหรับงานบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม384คน
วันที่อัพเดท : 10/09/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน