แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้นโยบายความร่วมมือทางรถไฟไทย – เยอรมัน จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการณ์ความร่วมมือทางรถไฟระหว่างเยอรมัน-ไทย (GTRP) ครั้งที่ 2

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนภายใต้นโยบายความร่วมมือทางรถไฟไทย - เยอรมัน (The German-Thai Railway Partnership - (GTRP) )  จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการณ์ความร่วมมือทางรถไฟระหว่างเยอรมัน-ไทย (GTRP) ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ระบบรถไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ" ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 ภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถและโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า        แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 ภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถและโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ บริษัทพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้นโยบายความร่วมมือทางรถไฟไทย - เยอรมัน (The German-Thai Railway Partnership - (GTRP) )  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวร่วมกันในด้านระบบขนส่งทางรางของทั้งสองประเทศ  โดยมีหน่วยงานที่สำคัญ อาทิเช่น  สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย , กระทรวงคมนาคม , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS , บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ฯลฯ  ได้ร่วมกันจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการณ์ความร่วมมือทางรถไฟระหว่างเยอรมัน-ไทย (GTRP) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ระบบรถไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ" ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ให้บริการเดินรถ , กลุ่มคณาจารย์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย , กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแล และผู้กำหนดนโยบายระบบรถไฟของไทย ส่งตัวแทนเข้าร่วมการสัมนากว่า 80 คน  

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม206คน
วันที่อัพเดท : 30/10/2561

ให้คะแนนบทความ : 1.00 คะแนน