กรรมการผู้อำนวยการใหญ่้ชี้แจงรายละเอียดและนโยบายการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 แก่พนักงาน

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ชี้แจงรายละเอียด และมอบนโยบายในการดำเนินงานจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของบริษัท ทั้งในด้านงานซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถและบริการให้แก่พนักงาน โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำด้านการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานสากล และขอให้พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ให้เกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้บริษัทมีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมต่อการบริหารงานไปสู่รถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าชม301คน
วันที่อัพเดท : 02/11/2561

ให้คะแนนบทความ : 4.00 คะแนน