แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มั่นใจตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติสถานีพญาไทพร้อมให้บริการ

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มั่นใจตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (TVM) ที่สถานีพญาไทมีจำนวนเพียงพอและมีความพร้อมเต็มที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานที่มีผู้โดยสารหนาแน่น พร้อมเตรียมยกเลิกโต๊ะจำหน่ายตั๋วโดยสารชั่วคราวในช่วงเย็นที่สถานีพญาไทตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. นี้เป็นต้นไป
          พลเอก ดรัณ ยุทธวงษ์สุข รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่าหลังจากก่อนหน้านี้ตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (TVM) ที่สถานีพญาไทบางเครื่องเกิดความขัดข้องไม่สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ จนทำให้ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกงานมีผู้โดยสารต้องต่อแถวรอเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯได้แก้ปัญหาด้วยการตั้งโต๊ะจำหน่ายตั๋วโดยสารชั่วคราวคอยให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานนั้น ล่าสุดได้รับแจ้งจากแผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติว่าได้ทำการปรับปรุงตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (TVM) ที่สถานีพญาไทให้มีความพร้อมในการใช้งานครบทุกเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารอย่างแน่นอน และด้วยความพร้อมของตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (TVM) ดังกล่าว บริษัทฯจึงเตรียมที่จะยกเลิกโต๊ะจำหน่ายตั๋วโดยสารชั่วคราวช่วงเย็นที่สถานีพญาไทตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. นี้เป็นต้นไป
          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.facebook.com/PR.ARL

จำนวนผู้เข้าชม3595คน
วันที่อัพเดท : 11/12/2558

ให้คะแนนบทความ : 2.15 คะแนน