สถานีพญาไท ดูตารางเวลา
สถานีราชปรารภ ดูตารางเวลา
สถานีมักกะสัน ดูตารางเวลา
สถานีรามคำแหง ดูตารางเวลา
สถานีหัวหมาก ดูตารางเวลา
สถานีบ้านทับช้าง ดูตารางเวลา
สถานีลาดกระบัง ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
 
 

Terms & Conditions Terms & Conditions

 
announcement

เรื่อง วันที่ลง
ประกาศสอบราคาเลขที่ รฟ.ส./๕๘๐๐๕๗ จ้างทำ Bogie Stand สำหรับวางชุดแคร่ล้อ จำนวน ๒ ชิ้น ๒๙/๕/๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาเลขที่ รฟ.ส./๕๘๐๐๕๘ ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบ SCADA/SMS (SCADA-ตัวตัดต่อการจ่ายไฟฟ้าทั้งระบบ/SMS : Station Management System แสดงสถานะของเครื่องใช้อุปกรณ์หลักที่ใช้ไฟฟ้า) จำนวน ๓ รายการ ๒๙/๕/๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาเลขที่ รฟ.ส./๕๘๐๐๕๖ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองสำหรับระบบสกาดา (SCADA) เพื่อใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้า ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และที่ห้อง CER อาคาร Mainwork Shop และ Infrawork Shop จำนวน ๑๐ เครื่อง ๒๙/๕/๒๕๕๘
ประกาศราคากลางขึ้นเว็บไซต์บริษัท เรื่อง จัดจ้างโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น หลักสูตร “การจัดการสำหรับนักบริหาร ๒๙/๕/๒๕๕๘
ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง จ้างเหมาต่อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ SAP ,ซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๙/๕/๒๕๕๘
ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง จ้างเหมาต่อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ SAP ,ซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๙/๕/๒๕๕๘
จ้างบริษัทผู้ดำเนินการจัด Press Visit (การเยี่ยมสื่อ) จำนวน 1 งาน ๒๗/๕/๒๕๕๘
จ้างบริษัทผู้ดำเนินการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาฉลองครบรอบ 4 ปี รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ๒๗/๕/๒๕๕๘
>>> ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม

announcement
ตำแหน่ง

1.ประกาศรับสมัครงาน ระดับบริหาร

2.ประกาศรับสมัครงาน จ้าหน้าที่ควบคุมระบบวิศวกรรม , ช่างเทคนิค

3.ประกาศรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

4.ประกาศรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว,เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบวิศวกรรม,เจ้าหน้าที่กฎหมายและสัญญา

5.ประกาศรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน

6.ประกาศรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง วิศวกร,ช่างเทคนิค,ช่างฝีมือ

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

announcement

 

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชี้ โพล ผู้โดยสารพึงพอใจการให้บริการสูง พร้อมเพิ่มลิฟต์ บันไดเลื่อน อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร โดยผลรวมด้านความปลอดภัย ..

  ครบ 4 ปี แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลด แจกของขวัญให้แก่ ผู้โดยสาร

16 -19 พ.ค 58 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลด แจก ของขวัญให้แก่ผู้โดยสาร ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ยกระดับมาตรการกวดขันการป้องกันเหตุอันตรายด้านการเดินรถ การก่อวินาศกรรม

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เห็นความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย เข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัย และมาตรการความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ..

  ฉลองตรุษจีน แอร์พอร์ต เรล ลิงก์จัดเต็ม แจกของขวัญกว่าหมื่นชิ้น

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า เชิญผู้โดยสารฉลองตรุษจีนกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชี้แจง กรณีปลอมแปลงใบสั่ง LED 900 ล้านบาท

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงกรณีแอร์พอร์ตลิงก์ฉาวส่อโกงซื้อ LED 900 ล้าน ยืนยันไม่เคยจัดซื้อจัดจ้างหลอดไฟ LED พร้อมดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างปลอมแปลงเอกสารและลายเซ็นในการจัดซื้อครั้งนี้..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดอบรม พนักงาน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เห็นความสำคัญของผู้พิการและผู้สูงอายุ จัดอบรมพนักงาน 5 รุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์มอบความรู้

วันนี้(15 ม.ค.58) นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ได้มอบหนังสือจำนวน 500 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ..