Weekday
สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีพญาไท ดูตารางเวลา
สถานีพญาไท ถึง สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
Weekend
สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีพญาไท ดูตารางเวลา
สถานีพญาไท ถึง สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
 
 
*ตารางเดินรถนี้ใช้ถึง วันที่ 13 เมษายน 2557*
 
Weekday
สถานีพญาไท ถึง สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีพญาไท ดูตารางเวลา
สถานีมักกะสัน ถึง สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีมักกะสัน ดูตารางเวลา
Weekend
สถานีมักกะสัน ถึง สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีมักกะสัน ดูตารางเวลา
สถานีพญาไท ถึง สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีพญาไท ดูตารางเวลา
 
 
*เริ่มใช้ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2557*
 
Weekday & Weekend
สถานีมักกะสัน ถึง สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ถึง มักกะสัน ดูตารางเวลา
 
 

Terms & Conditions Terms & Conditions

 
announcement

เรื่อง วันที่ลง
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ รฟ.ส./57014 สอบราคาซื้ออะไหล่สำหรับอุปกรณ์ตัวต้านทานสลายพลังงานจากการเบรก (Brake Resister) จำนวน 2 ชุด ๐๘/๐๔/๒๕๕๗
ประกาศจัดหาเครื่อง FTG meter ใหม่ จำนวน 1 ชุด ๐๔/๐๔/๒๕๕๗
ประกาศจัดซื้อ อะไหล่สำหรับอุปกรณ์ตัวต้านทานสลายพลังงานจากการเบรก (Brake resistor complete) จำนวน ๒ ชุด ๐๒/๐๔/๒๕๕๗
ประกาศจัดซื้อ ตลับลูกปืนล้อ (Axle Bearing) ยี่ห้อ SKF จำนวน ๗๐ ตลับ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗
ประกาศราคากลาง จัดหาเครื่องมือตัดต่อสายใยแก้วนำแสง 1 ชุด ๓๑/๐๓/๒๕๕๗
ประกาศสอบราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง และ คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (TREND MICRO) จำนวน ๒๐๐ license ระยะเวลา ๑ ปี ๒๕/๐๓/๒๕๕๗
ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์กันสะเทือนแนวขวาง Lateral Damper (Horizontal Damper) จำนวน ๗๐ ชุด ๒๑/๐๓/๒๕๕๗
ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ๑๗/๐๓/๒๕๕๗
ประกาศราคากลางซื้อแบตเตอรี่สำรองเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ ๒๖/๐๒/๒๕๕๗
ประกาศราคากลาง ซื้อ รถเจียรหัวราง (Rail Head Grinding Machine) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีพิเศษ ๒๔/๐๒/๒๕๕๗
ประกาศราคากลาง ซื้อ รถซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟเหนือราง (Overhead Catenary Service Vehicle) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีพิเศษ ๒๔/๐๒/๒๕๕๗
ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพ (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal) ๒๔/๐๒/๒๕๕๗
ประกาศ ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟร์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (TREND MICRO) ๐๖/๐๒/๒๕๕๗
>>> ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม

announcement

announcement

 

  แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ปรับเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใหม่ หลังหมดช่วงทดลองเดินรถไฟฟ้าด่วนสายPhaya Thai Express

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ปรับการเดินรถ เริ่ม 14 เม.ย.57 นี้ พร้อมชูสถานีมักกะสัน สะดวก ปรับปรุงรอบสถานี ..

  รฟฟท. ร่วมลงนาม ความร่วมมือระหว่าง สจล.

แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือกับ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ..

  13 เม.ย. นี้ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เอาใจผู้สูงอายุ และผู้ถือบัตร Smart Pass ตบเท้าขึ้นรถไฟฟ้าฟรี

แอร์พอร์ต เรล ลิงค์จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 3 ปี เอาใจผู้สูงอายุ และผู้โดยสารที่ถือบัตรSmart Pass โดยได้แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ..

  นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมเสวนา “ทิศทางรถไฟในอนาคต”

โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ประธานกรรมการรถไฟฯ ผู้ว่าการรถไฟฯ ลูกค้า นักเดินทาง และสื่อมวลชน ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต้อนรับคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต้อนรับคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ..

  อบรมความปลอดภัย ให้ผู้โดยสารอุ่นใจ เมื่อเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ จัดฝึก หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ จัดฝึกอบรม พนักงาน หวังส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีม

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ จัดกิจกรรมอบรมพนักงาน ปรับกระบวนทัศน์ ร่วมพัฒนาองค์กร ..