สถานีพญาไท ดูตารางเวลา
สถานีราชปรารภ ดูตารางเวลา
สถานีมักกะสัน ดูตารางเวลา
สถานีรามคำแหง ดูตารางเวลา
สถานีหัวหมาก ดูตารางเวลา
สถานีบ้านทับช้าง ดูตารางเวลา
สถานีลาดกระบัง ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
 
 

Terms & Conditions Terms & Conditions

 
announcement

เรื่อง วันที่ลง
เอกสารสอบราคาเลขที่ รฟ.ส./580063 เรื่อง สอบราคาซื้ออะไหล่ชุดแผงคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นของระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสาร (HVAC Saloon Unit) จำนวน 2 รายการ ๒/๗/๒๕๕๘
เอกสารสอบราคาเลขที่ รฟ.ส./580062 เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาล้างคราบสนิม (Rust Remover) จำนวน 2000 ลิตร ๒/๗/๒๕๕๘
ประกาศราคากลางจ้างจัดทำห้องอบรมพนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ สำหรับฝึกอบรมจำลองการเดินรถไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน ๒/๗/๒๕๕๘
เอกสารสอบราคาเลขที่ รฟ.ส./580064 เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำ Intercom ห้องปฏิบัติการสถานี จำนวน 8 สถานี ๒/๗/๒๕๕๘
ประกาศราคากลางซื้อ Odometer ของรถไฟฟ้า จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีสอบราคา ๒๙/๖/๒๕๕๘
ประกาศสอบราคา เลขที่ รฟ.ส./๕๘๐๐๖๘ ซื้อกล้องพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีสอบราคา ๒๙/๖/๒๕๕๘
>>> ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม

announcement
ตำแหน่ง

1.ประกาศรับสมัครงาน ระดับบริหาร

2.ประกาศรับสมัครงาน จ้าหน้าที่ควบคุมระบบวิศวกรรม , ช่างเทคนิค

3.ประกาศรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

4.ประกาศรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว,เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบวิศวกรรม,เจ้าหน้าที่กฎหมายและสัญญา

5.ประกาศรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน

6.ประกาศรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง วิศวกร,ช่างเทคนิค,ช่างฝีมือ

7.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

8.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร

9.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

10.ประกาศรับสมัครงานระดับบริหาร ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และ ผู้จัดการแผนกพัสดุ

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

announcement

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมระบบราง

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและพัสดุ

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 ฉบับ

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ฉบับ

7. ประกาศรขยายเวลาการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

8. ขยายเวลาการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฏหมาย (เพิ่มเติม)

 

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมป้องกันไวรัสเมอร์ส

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสเมอร์ส สมหน้ากากอนามัย จัดจุดเจลล้างมือ ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนเที่ยวงาน Cat T Shirt

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนวัยรุ่น วัยมันส์เที่ยวงาน Cat T Shirt ตอนเสื้อหน้าเนื้อ ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดหลักสูตรอบรมดับเพลิง ประจำปี 58

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดหลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์จัดอบรมแนวคิดแบบลีน เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และลดการสูญเสียจาการทำงาน
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโครงการอบรมพนักงานด้วยแนวคิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาการทำงานด้วยแนวคิดลีน..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชี้ โพล ผู้โดยสารพึงพอใจการให้บริการสูง พร้อมเพิ่มลิฟต์ บันไดเลื่อน อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร โดยผลรวมด้านความปลอดภัย ..

 
announcement