--
 
           
 
 
 
สถานีพญาไท ดูตารางเวลา
สถานีราชปรารภ ดูตารางเวลา
สถานีมักกะสัน ดูตารางเวลา
สถานีรามคำแหง ดูตารางเวลา
สถานีหัวหมาก ดูตารางเวลา
สถานีบ้านทับช้าง ดูตารางเวลา
สถานีลาดกระบัง ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
 
 

Terms & Conditions Terms & Conditions

 
announcement

เรื่อง วันที่ลง
ประกาศราคากลางจ้างฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๕๘ ๓/๘/๒๕๕๘
ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่ชุดระบบแจ้งสัญญาณเตือนการเปิดปิดประตู (Door Sounder Internal) ของระบบประตูฝั่งผู้โดยสาร จำนวน ๒๐ ชุด ๓/๘/๒๕๕๘
ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น ๒๙/๗/๒๕๕๘
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๙ เครื่อง ๒๙/๗/๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคาและราคากลางซื้ออะไหล่ (Operation spare part) ของชุดระบบข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้โดยสาร (PIS) จำนวน 17 รายการ ๒๘/๗/๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาเลขที่ รฟฟท.ส./๕๘๐๐๒๖ เรื่อง จ้างพนักงานบริการลูกค้าเพื่อช่วยงานสถานี จำนวน ๘ อัตรา เป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีสอบราคา ๒๒/๗/๒๕๕๘
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดอะไหล่สำรอง Lifting jack 12.5 tons และ 15 ton จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคา ๒๑/๗/๒๕๕๘
>>> ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม

announcement
ตำแหน่ง

1.ประกาศรับสมัครงาน ระดับบริหาร

2.ประกาศรับสมัครงาน จ้าหน้าที่ควบคุมระบบวิศวกรรม , ช่างเทคนิค

3.ประกาศรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

4.ประกาศรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว,เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบวิศวกรรม,เจ้าหน้าที่กฎหมายและสัญญา

5.ประกาศรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน

6.ประกาศรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง วิศวกร,ช่างเทคนิค,ช่างฝีมือ

7.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

8.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร

9.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

10.ประกาศรับสมัครงานระดับบริหาร ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และ ผู้จัดการแผนกพัสดุ

11.ประกาศรับสมัครงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

12.ประกาศรับสมัครงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมายและสัญญา

13.ขยายเวลาการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมายและสัญญา

14.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

announcement

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมระบบราง

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและพัสดุ

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 ฉบับ

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ฉบับ

7. ประกาศรขยายเวลาการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

8. ขยายเวลาการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร

9. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมายและสัญญา

10. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว

11. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบวิศวกรรม

 

  ทหารผ่านศึกขึ้นรถไฟฟ้าแอร์ พอร์ต เรล ลิงก์ครึ่งราคา

ถือบัตร Smart Pass วันนี้ได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดมากมาย พร้อมโปรโมชั่นใหม่ ทหารผ่านศึก ได้ลดค่าโดยสาร 50 % ..

  อบรมปฐมพยาบาล รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ช่วยเหลือผู้โดยสาร

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมป้องกันไวรัสเมอร์ส

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสเมอร์ส สมหน้ากากอนามัย จัดจุดเจลล้างมือ ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนเที่ยวงาน Cat T Shirt

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนวัยรุ่น วัยมันส์เที่ยวงาน Cat T Shirt ตอนเสื้อหน้าเนื้อ ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดหลักสูตรอบรมดับเพลิง ประจำปี 58

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดหลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ..

 
announcement