--
 
           
 
 
 
สถานีพญาไท ดูตารางเวลา
สถานีราชปรารภ ดูตารางเวลา
สถานีมักกะสัน ดูตารางเวลา
สถานีรามคำแหง ดูตารางเวลา
สถานีหัวหมาก ดูตารางเวลา
สถานีบ้านทับช้าง ดูตารางเวลา
สถานีลาดกระบัง ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
 
 

Terms & Conditions Terms & Conditions

 
announcement

เรื่อง วันที่ลง
ประกาศสอบราคาเลขที่ รฟ.ส./๕๘๐๐๙๔ เรื่อง ซื้อชุดควบคุมเครนเหนือศรีษะแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีสอบราคา ๒๘/๘/๒๕๕๘
ประกาศราคากลางซื้อชุดควบคุมเครนเหนือศรีษะแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีสอบราคา ๒๖/๘/๒๕๕๘
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบควบคุมประตู Swing Gate จำนวน ๔ สถานี โดยวิธีสอบราคา ๒๖/๘/๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาเลขที่ รฟ.ส./๕๘๐๐๙๕ เรื่อง จ้างติดตั้งระบบถ่ายทอดภาพจากจอ MMI จำนวน ๗ งาน ๒๖/๘/๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคา เลขที่ รฟ.อ./๕๗๐๕๑ เรื่อง จ้างบริการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระของระบบขบวนรถไฟฟ้า (Overhaul) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ๒๖/๘/๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคา เลขที่ รฟ.ป./๕๘๐๐๙๓ เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงใหญ่มอเตอร์ขับเคลื่อน (Traction Motor) จำนวน ๘ ลูก ๒๖/๘/๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคา เลขที่ รฟ.ป./๕๘๐๐๙๑ เรื่อง จ้างซ่อมแซมชุดเกียร์ (Gear Box) จำนวน ๑๐ ชุด ๒๖/๘/๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคา เลขที่ รฟ.ป./๕๘๐๐๙๒ เรื่อง ซื้ออะไหล่ระบบอาณัติสัญญาณ จำนวน ๑๙ รายการ ๒๖/๘/๒๕๕๘
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบถ่ายทอดภาพจากจอ MMI จำนวน ๗ งาน โดยวิธีสอบราคา ๒๔/๘/๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคาและราคากลางแบตเตอรี่สำรองสำหรับเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้า (UPS) ประจำสถานีบ้านทับช้างและสถานีหัวหมากพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ๑๙/๘/๒๕๕๘
ประกาศสอบราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นชุดเกียร์ส่งกำลังของระบบตัวรถไฟฟ้า MOBILUBE DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL จำนวน ๔๘ ถัง โดยวิธีสอบราคา ๑๙/๘/๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคาและราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ระยะเวลา ๑ ปี พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Capacitor AC/DC ๑๙/๘/๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาเลขที่ รฟฟท.ส./๕๘๐๐๓๑ เรื่อง ซื้ออุปกรณ์จราจร เพื่อใช้ในส่วนงานแผนกรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ๑๙/๘/๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาและราคากลางชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงานประจำสถานี จำนวน ๕ ชุด ๑๙/๘/๒๕๕๘
>>> ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม

announcement
ตำแหน่ง

1.ประกาศรับสมัครงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

2.ประกาศรับสมัครงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมายและสัญญา

3.ขยายเวลาการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมายและสัญญา

4.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า

5. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

announcement

1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย

4. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบวิศวกรรม

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย

 

  ทหารผ่านศึกขึ้นรถไฟฟ้าแอร์ พอร์ต เรล ลิงก์ครึ่งราคา

ถือบัตร Smart Pass วันนี้ได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดมากมาย พร้อมโปรโมชั่นใหม่ ทหารผ่านศึก ได้ลดค่าโดยสาร 50 % ..

  อบรมปฐมพยาบาล รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ช่วยเหลือผู้โดยสาร

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมป้องกันไวรัสเมอร์ส

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสเมอร์ส สมหน้ากากอนามัย จัดจุดเจลล้างมือ ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนเที่ยวงาน Cat T Shirt

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนวัยรุ่น วัยมันส์เที่ยวงาน Cat T Shirt ตอนเสื้อหน้าเนื้อ ..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดหลักสูตรอบรมดับเพลิง ประจำปี 58

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดหลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ..

 
announcement