สถานีพญาไท ดูตารางเวลา
สถานีราชปรารภ ดูตารางเวลา
สถานีมักกะสัน ดูตารางเวลา
สถานีรามคำแหง ดูตารางเวลา
สถานีหัวหมาก ดูตารางเวลา
สถานีบ้านทับช้าง ดูตารางเวลา
สถานีลาดกระบัง ดูตารางเวลา
สถานีสุวรรณภูมิ ดูตารางเวลา
 
 

Terms & Conditions Terms & Conditions

 
announcement

เรื่อง วันที่ลง
ประกาศราคากลางจ้าง ผู้รับเหมาจากภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพรางด้วยวิธีคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic) จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ รายการ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
สอบราคาเลขที่ รฟ.ส./๕๗๐๘๑ ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบ OA&IT Upgraded the Tripping Point and Firewall จำนวน ๑ รายการ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
สอบราคาเลขที่ รฟ.ส./๕๗๐๘๐ ซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสาร (ทดแทน) จำนวน ๓ รายการ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
ประกาศราคากลาง ซื้อบัตรโดยสารแบบพิมพ์ลาย (Smart Card) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ และ บัตรโดยสาร แบบไม่พิมพ์ลาย จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีประกวดราคา ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
ประกาศราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีสอบราคา ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
เอกสารประกวดราคาเลขที่ รฟ.ส./57076 เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำมันก๊าดและจาระบีสำหรับใช้งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์และประแจสับราง จำนวน 2 รายการ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาเลขที่ รฟ.ส./๕๗๐๗๗ เรื่อง จ้างงานหุ้มฉนวนโฟมเพื่อกันศรีษะกระแทกบริเวณใต้ Track ๒๕ และ ๒๖ จำนวน ๒๐๘ เสา มุม ๔๕ องศา โดยวิธีสอบราคา ๒๔/๑๑/๒๕๕๗
เอกสารประกวดราคาเลขที่ รฟ.ป./57074 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแก้ไขงานไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับและชำรุด และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในบริเวณที่มืด ในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 งาน ๒๔/๑๑/๒๕๕๗
ประกาศสอบราคา เรื่อง เครื่องมือตรวจเสียงบอกความผิดปกติของอุปกรณ์ (Sound Detector) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา ๒๔/๑๑/๒๕๕๗
>>> ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม

announcement
ตำแหน่ง

1.ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2.ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

3.ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

4.ขยายประกาศรับสมัครงาน ระดับบริหาร

5..ขยายประกาศรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ

6.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

7.ระดับบริหาร ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

8.ระดับบริหาร ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี

9.เจ้าหน้าที่การเงิน

10.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

11.เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

12. เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การตลาด

13. ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

14. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่บัญชี

15. ผู้จัดการแผนกการเงิน

16.ขยายเวลารับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน

17.เจ้าหน้าที่การเงิน

18.ขยายเวลารับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว

19.ขยายเวลารับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20.ประกาศรับสมัครงานระดับปฏิบัติการ

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

announcement

 

  ลูกจูงพ่อขึ้นแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ฟรี ฉลองวันพ่อแห่งชาติ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดกิจกรรมลูกจูงพ่อขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ฟรี ตลอดวัน ฉลองเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ ..

  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน

วันนี้ (9 พย.57 ) เวลา 09.00 น..พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน..

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนเที่ยวเทศกาล a day BIKE FEST 2014

เชิญเที่ยวงาน a day BIKE FEST 2014 รวมพลคนชอบจักรยาน พบกับ Zone สินค้าและบริการจากจักรยานต่างๆมากมาย...

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ตรวจ วัตถุไวไฟ คนมึนเมาตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลลอยกระทง

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ตรวจเข้มผู้โดยสาร ห้ามนำวัตถุไวไฟ พลุประทัด ผู้โดยสารที่มีลักษณะมึนเมา เข้าใช้บริการ ...

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มลิฟต์ บันไดเลื่อน อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มลิฟต์ ในอีก 6 สถานี คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิถุนายน 2558 เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้โดยสาร ...