การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ /

O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Bid No. Subject Issuing Date Opening Visitor
รฟฟท.ช./64002 ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/Jun/2021 - 21/Jun/2021 22/Jun/2021 144
รฟฟท.ช.๖๔๐๐๑ ประกาศชี้แจงการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และการตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี 2564 02/Feb/2021 - 11/Feb/2021 15/Feb/2021 427
รฟฟท.ช./64001 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/Feb/2021 - 11/Feb/2021 15/Feb/2021 416
รฟฟท.ช/63011 ประกวดราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำเพื่อรองรับการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/Dec/2020 - 06/Jan/2021 07/Jan/2021 698
รฟฟท.ช./63010 ประกวดราคาจ้างวางแผนและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ระยะเวลา ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/Dec/2020 - 04/Jan/2021 05/Jan/2021 537
รฟฟท.ช./63009 ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน ARL Sport Day ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/Dec/2020 - 30/Dec/2020 04/Jan/2021 394
รฟฟท.ช./๖๓๐๐๘ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/Dec/2020 - 23/Dec/2020 24/Dec/2020 412
รฟฟท.ช./63007 จ้างตรวจวัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/Dec/2020 - 22/Dec/2020 23/Dec/2020 394
รฟฟท.ช.63005 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/Dec/2020 - 20/Dec/2020 21/Dec/2020 639