ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช.650012 จ้างตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 25/พ.ค./2565 - 01/มิ.ย./2565 02/มิ.ย./2565 14
รฟฟท.ซ.650011 จ้างให้ตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว บริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และอาชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/พ.ค./2565 - 27/พ.ค./2565 30/พ.ค./2565 28
รฟฟท.ช./650010 ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2565 - 24/พ.ค./2565 25/พ.ค./2565 55
รฟฟท.ช./65009 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thank Press ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/พ.ค./2565 - 10/พ.ค./2565 11/พ.ค./2565 92
รฟฟท.ช./65008 ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนผังแสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง โครงการระบบรถไฟฟ้า ชานเมือง (สายสีแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/พ.ค./2565 - 18/พ.ค./2565 19/พ.ค./2565 55
รฟท.ช.65001 ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (chiller) ระยะเวลา ๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/เม.ย./2565 - 06/พ.ค./2565 09/พ.ค./2565 136
รฟฟท.ช./65007 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/เม.ย./2565 - 02/พ.ค./2565 03/พ.ค./2565 99
รฟฟท.ช./65006 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/มี.ค./2565 - 04/เม.ย./2565 05/เม.ย./2565 169
รฟฟท.ซ.65005 ประกวดราคาซื้อถุงมือยางอนามัยทางการเเพทย์เพื่อรองรับการเเพร่ระบาดเชื้อ Covid-๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๓๔๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/มี.ค./2565 - 30/มี.ค./2565 31/มี.ค./2565 156