ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินโครงสร้างอาคารตามสถานีรถไฟฟ้า 18/มิ.ย./2563 5
2 ซื้ออะไหล่ระบบโทรคมนาคม 17/มิ.ย./2563 9
3 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงใหญ่มอเตอร์ขับเคลื่อนของขบวนรถไฟฟ้า (OH Traction Motor) จำนวน ๕ ขบวน 11/มิ.ย./2563 4
4 จ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ 47 รายการ จำนวน 84 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2563 9
5 เช่าระบบวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ 27/เม.ย./2563 7
6 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 24/เม.ย./2563 7
7 จัดซื้อ แผ่นกรองสำหรับเครื่องปรับอากาศของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 20/เม.ย./2563 5
8 ซื้อ Traction Motor Speed Sensor ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๔๐ ชิ้น 20/เม.ย./2563 8
9 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ห้ามล้อรถไฟฟ้า (Brake ConTrol Unit) S/N ๐๗ ๑๒ ๐๒๔ DD จำนวน ๑ ชุด 16/เม.ย./2563 5