ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) ระยะเวลา 24 วัน 28/ก.ย./2564 3
2 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ระยะเวลา 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ก.ย./2564 4
3 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) ระยะเวลา 24 วัน 16/ก.ย./2564 2
4 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ระยะเวลา 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ก.ย./2564 3
5 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และเครื่องสำรองไฟฟ้ากระแสตรง (Charger) 110 โวลท์ แบบรวมอะไหล่ จำนวน 27 เครื่อง ระยะเวลา 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ก.ย./2564 3
6 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี 07/ก.ย./2564 2
7 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน เป็นระยะเวลา ๒๔ วัน 06/ก.ย./2564 5
8 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระยะเวลา ๒๔ วัน 06/ก.ย./2564 4
9 จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ อัตรา ระยะเวลา ๑ ปี ประจำปี ๒๕๖๕ 27/ส.ค./2564 2