ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จัดหาพัสดุกระเป๋า (Security Bag) และซีลล็อคกระเป๋า (Zip-Lock) จำนวน ๒ รายการ 23/พ.ค./2562 1
2 ซื้อ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/พ.ค./2562 4
3 จัดหาเครื่อง KIOS ระบบ TTRS เพื่อคนพิการ จำนวน ๓ เครื่อง 10/พ.ค./2562 3
4 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ระยะเวลา ๑๗ เดือน 03/พ.ค./2562 2
5 จ้างเหมา บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (กรณีฉุกเฉิน) 02/พ.ค./2562 3
6 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 29/เม.ย./2562 5
7 จ้างซ่อมแซมทางลาดตามสถานีรถไฟฟ้า 29/เม.ย./2562 1
8 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยวิธีคัดเลือก 26/เม.ย./2562 8
9 ประกาศราคากลาง จ้างเจียรรางบนเส้นทางหลัก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง 25/เม.ย./2562 5