ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช/63011 ประกวดราคาจ้างจ้างแก้ไขซ่อมแซมกระจกปล่องลิฟต์ L4/1 และ L4/2 สถานีมักกะสัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/ก.ค./2563 - 14/ส.ค./2563 17/ส.ค./2563 81
รฟท.ช/63009 ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/ก.ค./2563 - 13/ก.ค./2563 14/ก.ค./2563 199
รฟฟท.ช.63007 ประกวดราคาจ้างทำการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/มิ.ย./2563 - 03/ก.ค./2563 08/ก.ค./2563 193
รฟท.ช./63010 จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินโครงสร้างอาคารตามสถานีรถไฟฟ้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22/มิ.ย./2563 - 30/มิ.ย./2563 01/ก.ค./2563 223
รฟท.ช/63008 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดระยะเวลา ๑๒ เดือน 12/มิ.ย./2563 - 14/ก.ค./2563 15/ก.ค./2563 256
รฟท.ช/63006 ประกวดราคาเช่าวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/เม.ย./2563 - 17/พ.ค./2563 18/พ.ค./2563 336
รฟท.ช.๖๓๐๐๕ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเท้าตามสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/เม.ย./2563 - 14/พ.ค./2563 15/พ.ค./2563 315
รฟฟท.ช./๖๓๐๐๒ ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 10/เม.ย./2563 - 20/เม.ย./2563 21/เม.ย./2563 361
รฟฟท.ช/63001 ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/มี.ค./2563 - 30/มี.ค./2563 31/มี.ค./2563 413