ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟทช 62004 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/พ.ค./2562 - 07/มิ.ย./2562 10/มิ.ย./2562 21
รฟท.ช/๖๒๐๐๕ ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/พ.ค./2562 - 04/มิ.ย./2562 05/มิ.ย./2562 45
รฟฟท.ซ/62004 ซื้อบัตรโดยสารใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ 23/เม.ย./2562 - 30/เม.ย./2562 01/พ.ค./2562 196
รฟฟท.ช.62003 ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/มี.ค./2562 - 20/มี.ค./2562 21/มี.ค./2562 294
รฟท.ช./62003 ประกวดราคาจ้างแก้ไข Grounding ของระบบจ่ายไฟเหนือราง สถานีสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/มี.ค./2562 - 21/มี.ค./2562 22/มี.ค./2562 323
รฟท.ช.62003 จ้างซ่อมแซมระบบประตูและหน้าต่างตามสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 28/ก.พ./2562 - 08/มี.ค./2562 11/มี.ค./2562 305
รฟท.ช.62002 ประกวดราคาจ้างตรวจสอบและซ่อมแซมหลังคาตามสถานีรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/ก.พ./2562 - 26/ก.พ./2562 27/ก.พ./2562 262
รฟท.ช/62001 ซื้ออุปกรณ์ Manual Point Lock จำนวน ๒๘ ชุด สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสถานีรถไฟฟ้า 21/ก.พ./2562 - 06/มี.ค./2562 07/มี.ค./2562 291
รฟฟท.ช.62002 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ จำนวน ๑๗ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.พ./2562 - 28/ก.พ./2562 01/มี.ค./2562 - 01/ก.พ./2562 234