ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช/๖๓๐๑๒
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
700,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
14 ก.ย. 2563
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
23 ก.ย. 2563
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
02-308-5600 ต่อ 1461 ติดต่อ ปริชาติ
จำนวนผู้เข้าชม:
608