ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช./64001
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
6,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
05 ม.ค. 2564
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
12 ม.ค. 2564
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
02 3085600 ต่อ 1181 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
579