ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช.650016 เช่ารถตู้ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/มิ.ย./2565 - 16/มิ.ย./2565 17/มิ.ย./2565 41
รฟฟท.ช.650015 ประกวดราคาจ้างทำบัตรโดยสาร จำนวน 14,500 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/มิ.ย./2565 - 17/มิ.ย./2565 20/มิ.ย./2565 55
รฟฟท.ช.650014 ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/มิ.ย./2565 - 14/มิ.ย./2565 15/มิ.ย./2565 41
รฟฟท.ซ.650013 ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน ประจำปี 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/พ.ค./2565 - 01/มิ.ย./2565 02/มิ.ย./2565 - 27/พ.ค./2565 83
รฟฟท.ช.650012 จ้างตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 25/พ.ค./2565 - 01/มิ.ย./2565 02/มิ.ย./2565 70
รฟฟท.ซ.650011 จ้างให้ตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว บริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และอาชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/พ.ค./2565 - 27/พ.ค./2565 30/พ.ค./2565 115
รฟฟท.ช./650010 ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2565 - 24/พ.ค./2565 25/พ.ค./2565 90
รฟฟท.ช./65009 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thank Press ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/พ.ค./2565 - 10/พ.ค./2565 11/พ.ค./2565 132
รฟฟท.ช./65008 ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนผังแสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง โครงการระบบรถไฟฟ้า ชานเมือง (สายสีแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/พ.ค./2565 - 18/พ.ค./2565 19/พ.ค./2565 138