ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช./64002 ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/มิ.ย./2564 - 21/มิ.ย./2564 22/มิ.ย./2564 143
รฟฟท.ช.๖๔๐๐๑ ประกาศชี้แจงการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และการตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี 2564 02/ก.พ./2564 - 11/ก.พ./2564 15/ก.พ./2564 426
รฟฟท.ช./64001 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/ก.พ./2564 - 11/ก.พ./2564 15/ก.พ./2564 415
รฟฟท.ช/63011 ประกวดราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำเพื่อรองรับการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/ธ.ค./2563 - 06/ม.ค./2564 07/ม.ค./2564 697
รฟฟท.ช./63010 ประกวดราคาจ้างวางแผนและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ระยะเวลา ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/ธ.ค./2563 - 04/ม.ค./2564 05/ม.ค./2564 536
รฟฟท.ช./63009 ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน ARL Sport Day ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/ธ.ค./2563 - 30/ธ.ค./2563 04/ม.ค./2564 394
รฟฟท.ช./๖๓๐๐๘ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ธ.ค./2563 - 23/ธ.ค./2563 24/ธ.ค./2563 412
รฟฟท.ช./63007 จ้างตรวจวัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/ธ.ค./2563 - 22/ธ.ค./2563 23/ธ.ค./2563 394
รฟฟท.ช.63005 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/ธ.ค./2563 - 20/ธ.ค./2563 21/ธ.ค./2563 638