สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ตู้จำหน่ายเหรียญโดยสารอัตโนมัติ

  ตู้จำหน่ายเหรียญโดยสารอัตโนมัติ ให้บริการจำหน่ายเหรียญโดยสารแบบเที่ยว เดียว และมีการให้บริการเติมเงินสำหรับบัตรโดยสารด้วยทั้งนี้ ตู้จำหน่ายเหรียญ โดยสารนั้น ผู้โดยสารสามารถ เลือกจุดหมายปลายทาง และระบุจำนวนผู้โดยสาร โดยเครื่องจะคำนวณราคาให้อัตโนมัติ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยเครื่องจะออกเหรียญโดยสาร พร้อมทั้งทอนเงินให้ด้วย

  ค่าโดยสารสำหรับรถไฟ CITY LINE เริ่มต้นที่ ราคา 15-45 บาท ในขณะ ที่ค่าโดยสารสำหรับรถไฟ EXPRESS LINE ราคา 90 บาท

 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

  สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ประกอบด้วย ที่จอดรถของผู้พิการโดยเฉพาะ อักษรเบล และเสียงแจ้งบอกชั้นที่ใช้บริการอยู่สำหรับผู้พิการทางสายตา ภายในรถไฟฟ้าก็จัดพื้นที่โดยสารในส่วนของผู้พิการไว้โดยเฉพาะ ช่องจำหน่ายบัตรโดยสาร ทางเข้า-ออก ก็คำนึงถึงผู้พิการ โดยมีความสูงและความกว้าง เหมาะกับผู้ที่นั่ง รถเข็นอีกด้วย พร้อมทั้งสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของคนพิการก็จะมีบอกไว้เป็นระยะ ห้องน้ำ ทั้งบนขบวนรถ (EXPRESS) และสถานีมักกะสัน ยังจัดห้องน้ำสำหรับ ผู้พิการโดยเฉพาะ ร้านค้า ร้านอาหารบริเวณสถานี

 • ที่จอดรถรองรับรถยนต์ได้ 300 คัน (สถานีมักกะสัน)
 • ทางเชื่อมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์

  ผู้โดยสารสามารถเดินผ่านทางเชื่อมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีมักกะสัน ไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินได้แล้ว โดยมีระยะทาง 166 เมตร จากชั้น 2 ฝั่งรถไฟฟ้าสาย City Line ไปสิ้นสุดที่ รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี ทางออก 1 เพื่อเป็นการเพิ่ม ความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสารทั่วไป ผู้โดยสารพิการ และผู้โดยสารที่มี สัมภาระขนาดใหญ่ และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางให้มีมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง บริเวณทางเชื่อมได้มีการติดกล้องวงจรปิดเป็นระยะๆ และเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำจุด รวมถึงมีการติดไฟให้แสงสว่างอย่างเพียงพอ ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมา

จำนวนผู้เข้าชม36667คน
วันที่อัพเดท : 11/01/2559