มอบเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๔

  • พิมพ์
  • Download
  • facebook
  • twitter

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม๒๕๖๔ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ร่วมแสดงความยินดีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมศาสนา ได้ประเมินให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และฝ่ายงาน 10 ฝ่ายงาน เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  และการมอบเกียรติบัตร คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๔ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด


ไฟล์แนบเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม73คน
วันที่อัพเดท : 22/12/2564

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน