การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ /

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ช.63005
เรื่อง :
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
01 ธ.ค. 2563 - 20 ธ.ค. 2563 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ราคากลาง :
6,000,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
21 ธ.ค. 2563 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
22 ธ.ค. 2563 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1231 ติดต่อ นาย วัชระ ศุภเกตุ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
26 พ.ย. 2563
จำนวนผู้เข้าชม:
639