แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

จำนวนผู้เข้าชม579คน
วันที่อัพเดท : 06/06/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน