แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมส่งเสริมวิชาชีพระบบราง เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2562

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพระบบราง เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2562 ในหลายสายงาน เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานสำหรับนำไปใช้ในการเรียน และพัฒนาตนเองจนก้าวไปเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรางไทยต่อไปในอนาคต

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพระบบรางของประเทศ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการดำเนินโครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2562 เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ จำนวน 147 คน  เข้าฝึกงานในหลายสายงาน โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง ในส่วนงานระบบโทรคมนาคม ระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระบบตู้รถไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง  โดยบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจริงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ภายใต้การดูแล และให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานจะต้องนำเสนอผลการฝึกงานของตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้ทำการประเมินผลก่อนจบการฝึกฝนปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ และประสบการณ์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และพัฒนาตนเองจนกลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ที่มีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690  หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม2210คน
วันที่อัพเดท : 20/06/2562

ให้คะแนนบทความ : 2.12 คะแนน