แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ดำเนินการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ทั้ง 8 สถานี

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ดำเนินการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ( Automated External Defibrillator : AED ) ในทั้ง 8 สถานี พร้อมทั้งอบรมวิธีการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (กอญ.รฟฟท.) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความเสี่ยงในความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทจึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ( Automated External Defibrillator : AED ) ภายในระบบรถไฟฟ้าทั้ง 8 สถานี พร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมวิธีการ และขั้นตอนการใช้งาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือหากเกิดกรณีเกิดเหตุผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอย่างใกล้ชิด

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690  หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม840คน
วันที่อัพเดท : 04/07/2562

ให้คะแนนบทความ : 1.50 คะแนน