แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และพนักงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ของประเทศไทย

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และพนักงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส เนื่องในโอกาส “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กันยายน 2562 ภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถและโรงซ่อมบำรุง

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ซึ่งเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้น  โดยทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุข เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรมของทุกคน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และพนักงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสภายใต้แนวคิด “บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมต้านทุจริต สร้างจิตคุณธรรม” ขึ้นภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถและโรงซ่อมบำรุง โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันแสดงพลัง พร้อมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม837คน
วันที่อัพเดท : 11/09/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน