แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 9 อย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานการดำเนินงาน ความโปร่งใส และการให้บริการ

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมเดินหน้าสู่ปีที่ 9 ด้วยมาตรฐานการดำเนินงาน ความโปร่งใส และการให้บริการ

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการก้าวสู่ปีที่ 9 ในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ในปี 2563 ทั้งการดำเนินงานของบริษัทที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ในขอบเขตสายงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและการให้บริการเดินรถไฟฟ้า รวมทั้งมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยบริษัทได้เข้ารับการผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์การมหาชน เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในภาพรวมของประเทศ และในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทได้คะแนน 88.38 % หรืออยู่ในระดับ A (ดีมาก)

นอกจากนั้นในด้านการให้บริการบริษัทก็เน้นย้ำนโยบายที่สำคัญในการให้บริการผู้โดยสารมาโดยตลอด จนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยผลสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสารในปี 2562 พบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจมากต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ โดยจากคะแนนเต็ม 5.00 ผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ อยู่ที่  3.77 , ความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการให้บริการ อยู่ที่ 4.07 และความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ที่ 3.90

ดังนั้นด้วยด้วยมาตรฐานการดำเนินงาน ความโปร่งใส และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ จึงเชื่อมั่นว่าในปี 2563 ที่จะถึงนี้ บริษัทจะสามารถดำเนินงานต่างๆ และให้บริการผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม812คน
วันที่อัพเดท : 01/11/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน