แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับ ม.มหิดล เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาด้านระบบรางในประเทศไทย

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านระบบรางในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และสามารถผลิตบุคลากรด้านระบบรางที่มีคุณภาพสำหรับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยในอนาคต บริษัทจึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วยความร่วมมือด้านต่างๆได้แก่

- ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา

- ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัย

- ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและขยายผลงานทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหาร และการสร้างนวัตกรรมของทั้งสององค์กรไปสู่ชุมชนและสังคม

- ความร่วมมือด้านการพัฒนาและสร้างหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการองค์ความรู้ และด้านการบริหาร

- ความร่วมมือทางการศึกษาทั่วไป

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยส่งเสริม และยกระดับการศึกษาด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมทั้งสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยได้อย่างเพียงพอในอนาคต

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม729คน
วันที่อัพเดท : 29/11/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน