แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกอบรมวิธีการดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้าที่แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีสุวรรณภูมิ

นายสุเทพ พันธ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิง และแผนอยพหนีไฟ สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในระบบรถไฟฟ้า และเพื่อสอดคล้องตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. 2555 บริษัทจึงได้จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น  และซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้าโดยในวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น และในช่วงกลางดึกคืนวันที่ 31 มกราคม ถึงเช้ามืดวันที่ 1 กุมภาพัน์ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอพยพหนีไฟที่แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีสุวรรณภูมิ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม697คน
วันที่อัพเดท : 03/03/2563

ให้คะแนนบทความ : 1.00 คะแนน