แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมเดินหน้าสู่ปีที่ 9 หลังมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และยกระดับมาตรฐานการเดินรถอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจุบัน

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมเดินหน้าสู่ปีที่ 9 หลังมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และยกระดับมาตรฐานการเดินรถอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจุบัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นี้บริษัทจะก่อตั้งและให้บริการเดินรถไฟฟ้าครบ 9 ปี ซึ่งบริษัทยังคงมีความพร้อมที่จะเดินหน้าให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่เปิดให้บริการบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และยกระดับมาตรฐานการเดินรถและให้บริการอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดที่มี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสารนั้นบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะโครงการสำคัญอย่างการติดตั้งราวกั้นชานชาลา และแผ่นยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลา และประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler) ในทั้ง 8 สถานี โดยตั้งแต่ดำเนินการติดตั้งราวกั้นชานชาลา และแผ่นยางปิดช่องว่างชานชาลา ยังไม่มีรายงานการเกิตเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารตกช่องว่างระหว่างชานชาลาเลยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

ส่วนการเดินรถและให้บริการบริษัทก็มีการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานมาโดยตลอดเช่นกัน โดยสามารถให้บริการรถไฟฟ้าแก่ผู้โดยสารได้ครบทั้ง 9 ขบวน  และปรับความถี่ในการเดินรถจาก 15 นาที เป็น 12 นาที เป็น 10 นาที และเป็น 8.30 นาทีในปัจจุบัน รวมถึงสามารถรักษาความพร้อมในการให้บริการที่ตรงต่อเวลาได้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

ด้วยความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก และมาตรฐานการเดินรถและให้บริการที่มุ่งมั่นพัฒนามาตั้งแต่เริ่มต้นให้บริการจนถึงปัจจุบันจึงเชื่อมั่นว่าในปีที่ 9 นี้บริษัทจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้บริการอย่างสูงสุด

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม750คน
วันที่อัพเดท : 03/03/2563

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน