แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถดีเซลรางอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มวันศุกร์ 30 มีนาคม 2561

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มช่องทางในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ด้วยการจัดเดินขบวนรถดีเซลรางในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – วันศุกร์ จากสถานีลาดกระบัง-สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และจากที่หยุดรถพญาไท-สถานีลาดกระบัง

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่าเนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็นวันจันทร์ – วันศุกร์ ที่มีผู้โดยสารต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร และเป็นไปตามนโยบาย One Transport One Family บริษัทจึงได้ทำการหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการเพิ่มช่องทางการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร โดยนำรถดีเซลรางจำนวน 6 ตู้ แบ่งเป็นตู้ปรับอากาศจำนวน 2 ตู้ และตู้ธรรมดาจำนวน 4 ตู้ ให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าจำนวน 1 เที่ยว ออกจากสถานีลาดกระบังไปสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 07.45 น. และให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็นจำนวน 1 เที่ยว ออกจากที่หยุดรถพญาไทไปสถานีลาดกระบัง เวลา 18.45 น. โดยใช้เวลาในการเดินทางช่วงระหว่างสถานีลาดกระบัง – ที่หยุดรถพญาไท ประมาณ 40 นาที  ซึ่งขบวนรถดีเซลราง 1 เที่ยวสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 600 คน โดยคิดค่าบริการตู้ปรับอากาศราคา 20 บาท ส่วนตู้ธรรมดาราคา 10 บาท และเริ่มให้บริการวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม2170คน
วันที่อัพเดท : 03/04/2561

ให้คะแนนบทความ : 1.61 คะแนน