Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
1

รฟท.ช.670003

จ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุและของเสียที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า CT Depot
19 February 2024
23-02-2024
121
2

รฟฟท.ช.67002

จ้างตรวจวัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
22 January 2024
30-01-2024
207
3

รฟฟท.ช/67001

ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายฯ และอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
19 January 2024
29-01-2024
179
4

รฟท.ซ.670001

จัดหาอะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
8 January 2024
16-01-2024
357
5

รฟฟท.ช/660027

ประกวดราคาจ้างจัดทำสัญลักษณ์ทางเข้า-ออกขบวนรถไฟฟ้าของผู้โดยสารและสัญลักษณ์อื่นๆด้านความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5 January 2024
15-01-2024
361
6

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสำหรับงานซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 January 2024
15-01-2024
364
7

รฟฟท.ช/660028

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 January 2024
15-01-2024
466
8

รฟท.ช./660011

จ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณ Rail Road Crossing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 December 2023
12-01-2024
383
9

รฟฟท.ช./660026

ประกวดราคาจ้างทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 December 2023
02-01-2024
385
10

รฟฟท.ช./660025

ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 December 2023
28-12-2023
366