Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
1

รฟท.ช.660008

จัดหาเครื่องกรองทำความสะอาดน้ำมัน (Flushing oil) จำนวน ๑ เครื่อง
23 November 2023
01-12-2023
98
2

รฟฟท.ช.660023

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ ด้วยวิธีทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 November 2023
30-11-2023
80
3

รฟฟท.ช.660022

เช่าใช้ระบบสำรองข้อมูล (Backup) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) ระยะเวลา ๑ ปี
21 November 2023
07-12-2023
121
4

รฟฟท.ช.660021

จ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณารถไฟฟ้าสายสีแดง ประจำปี ๒๕๖๗
16 November 2023
24-11-2023
202
5

รฟฟท.ช.660020

ประกวดราคาจ้างจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 November 2023
22-11-2023
193
6

รฟฟท.ช.660019

จ้างวางแผนสื่อโฆษณาครบวงจร ประเภทออฟไลน์ (Offline) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 November 2023
17-11-2023
209
7

รฟฟท.ช./660018

ประกวดราคาจ้างโครงการ Social Media Monitoring ระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 October 2023
06-11-2023
610
8

รฟฟท.ช.660017

จ้างวางแผนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ระยะเวลา ๑๐ เดือน
26 October 2023
03-11-2023
616
9

รฟฟท.ช 660016

จ้างตู้ใส่อุปกรณ์ปลายชานชาลา พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 ตู้
25 October 2023
02-11-2023
596
10

รฟฟท.ช.660007

ซื้ออะไหล่ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) จำนวน ๑๗ รายการ
24 October 2023
01-11-2023
648