Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
31

รฟฟท.ช.660002

จ้างตรวจวัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 January 2023
07-02-2023
1124
32

รฟฟท.ช.66001

จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว และตรวจชีวอนามัย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 January 2023
26-01-2023
1160
33

รฟฟท.ช.650027

จ้างโครงการจิตสำนึกความปลอดภัย Safety Awareness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 January 2023
23-01-2023
1093
34

รฟฟท.ช.650028

จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
12 January 2023
23-01-2023
1408
35

รฟฟท.ช.650030

ซื้อ Post stand ขนาด A๒ จำนวน ๑๖๐ ตัว
5 January 2023
13-01-2023
1113
36

รฟฟท.ช.650029

ประกวดราคาจ้างจัดโครงการพัฒนา Service เพิ่มจริตบริการสานส้รางความประทับใจ
5 January 2023
16-01-2023
1131
37

รฟฟท.ช.650026

จ้างจัดงานครบรอบ ๑๒ ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
19 December 2022
03-01-2023
1405
38

รฟฟท.ช/๖๕๐๐๒๕

จ้างกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 December 2022
21-12-2022
1532
39

รฟฟท.ช.650024

จ้างผลิตของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร Customer Relationship Management (CRM)
29 November 2022
14-12-2022
1313
40

รฟฟท.ช.650021

ประกวดราคาจ้างSocial Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 November 2022
25-11-2022
1376