Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
11

รฟฟท.ช.660015

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 October 2023
26-10-2023
657
12

รฟท.ช.66006

ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันผู้บุกรุก และพิทักษ์ทรัพย์สินและงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด Security Control Centre Room (SCCR) บริเวณโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) และศูนย์ซ่อมฯ
12 October 2023
02-11-2023
638
13

รฟฟท.ช.660014

ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 October 2023
16-10-2023
666
14

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 October 2023
04-10-2023
608
15

รฟฟท.ช./660011

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Guard) บริเวณพื้นที่โครงการระบบ รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๒ เดือน
4 October 2023
12-10-2023
708
16

รฟฟท.ช./660013

ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน (Sport Day) ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 September 2023
09-10-2023
772
17

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 September 2023
19-09-2023
382
18

รฟฟท.ช.๖๖๐๐๑๐

ประกวดราคาซื้อบัตรโดยสาร ๖๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 September 2023
18-09-2023
499
19

รฟท.ช.66009

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันลำตัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 July 2023
25-07-2023
873
20

รฟฟท.ช.66008

ประกาศ จ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน
28 June 2023
06-07-2023
976