Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
51

รฟฟท.ช.650017

ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 September 2022
22-09-2022
1465
52

รฟท.ช.65003

ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
6 September 2022
15-09-2022
1515
53

รฟท.ช.65002

ประกวดราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ 57 รายการ จำนวน 124 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 July 2022
22 July 2022 at time 08:30-16:30
1625
54

รฟฟท.ช.650016

เช่ารถตู้ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 June 2022
17 June 2022 at time 08:30-16:30
1685
55

รฟฟท.ช.650015

ประกวดราคาจ้างทำบัตรโดยสาร จำนวน 14,500 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 June 2022
20 June 2022 at time 08:30-16:30
1634
56

รฟฟท.ช.650014

ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 June 2022
15 June 2022 at time 08:30-16:30
1605
57

รฟฟท.ซ.650013

ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน ประจำปี 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 May 2022
2 June 2022 at time 08:30-16:30
1359
58

รฟฟท.ช.650012

จ้างตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
24 May 2022
2 June 2022 at time 08:30-16:30
1319
59

รฟฟท.ซ.650011

จ้างให้ตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว บริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และอาชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 May 2022
30 May 2022 at time 08:30-16:30
1260
60

รฟฟท.ช./650010

ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 May 2022
25 May 2022 at time 08:30-16:30
1379