Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
51

รฟฟท.ช.650027

จ้างโครงการจิตสำนึกความปลอดภัย Safety Awareness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 January 2023
23-01-2023
2187
52

รฟฟท.ช.650028

จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
12 January 2023
23-01-2023
2527
53

รฟฟท.ช.650030

ซื้อ Post stand ขนาด A๒ จำนวน ๑๖๐ ตัว
5 January 2023
13-01-2023
2325
54

รฟฟท.ช.650029

ประกวดราคาจ้างจัดโครงการพัฒนา Service เพิ่มจริตบริการสานส้รางความประทับใจ
5 January 2023
16-01-2023
2232
55

รฟฟท.ช.650026

จ้างจัดงานครบรอบ ๑๒ ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
19 December 2022
03-01-2023
2462
56

รฟฟท.ช/๖๕๐๐๒๕

จ้างกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 December 2022
21-12-2022
2667
57

รฟฟท.ช.650024

จ้างผลิตของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร Customer Relationship Management (CRM)
29 November 2022
14-12-2022
2500
58

รฟฟท.ช.650021

ประกวดราคาจ้างSocial Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 November 2022
25-11-2022
2552
59

รฟฟท.ช.650022

จ้างวางแผนสื่อโฆษณาครบวงจร (Offline) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 November 2022
15-11-2022
2452
60

รฟฟท.ช.650023

ประกวดราคาจ้างวางแผนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 November 2022
21-11-2022
2335