ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์


ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ และรวบรวมข้อมูลด้านจำนวนประชากรในแต่ละชุมชน เพื่อนำมาจัดทำโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ห่วงใยสุขอนามัยชุมชน ตรวจเบาหวานและหัวใจ ปี 2 เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้เข้าพบตัวแทนจากชุมชนต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 8 ชุมชน ประกอบด้วย

 

สถานีรามคำแหง

 

- ชุมชนทับแก้ว

 

- ชุมชนโรงปูน

 

- ชุมชนเพชรพระราม

 

สถานีหัวหมาก

 

- ชุมชนไทรทอง

 

- ชุมชนริมคลอง

 

- ชุมชนเกาะกลาง

 

สถานีบ้านทับช้าง

 

- ชุมชนทับช้างบน

 

- ชุมชนทับช้างล่าง

 

หลังจากจัดทำโครงการแล้ว ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ห่วงใยสุขอนามัยชุมชน ตรวจเบาหวานและหัวใจ ปี 2 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ซึ่งทางตัวแทนชุมชนได้แสดงความสนใจนำสมาชิกภายในชุมชนเข้าร่วมโครงการ และกล่าวชื่นชม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของชุมชนต่างๆตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เนื่องจากประชากรภายในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีรายได้น้อย จึงประสบปัญหาในเรื่องการเดินทางไปตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเมื่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระในด้านค่าใช้จ่ายได้มาก

 

หมายเหตุ คลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างการลงพื้นที่ 1 ชุมชน จากการลงพื้นที่ทั้งหมด 8 ชุมชน

 

ผู้ประชาสัมพันธ์โครงการ นายอาศิส นาคะเกศ รักษาการผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

 

ผู้แทนชุมชน นายสุวิทย์ มิดำ ประธานชุมชนทับช้างล่าง หมายเลขโทรศัพท์ 081-699-7165