Station Information

Station Lak Hok

Location

ถนนกำแพงเพชร 6 ติดกับสะพานข้ามทางรถไฟแนวถนนเอกทักษิณ (ทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก และ มหาวิทยาลัยรังสิต) ในพื้นที่ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Platform

2 ชานชาลา

Car Park

-

Open

05:30

Close

24:00

ทางเข้า-ออก

ประกอบด้วยทางขึ้น-ลงปกติ ได้แก่

  • 1, 3 (ฝั่งถนน) ซอยร่วมมิตร 37
  • 2, 4 (ฝั่งถนน) ถนนกำแพงเพชร 6
  • 3, 4 (ฝั่งรถไฟ) จุดรับส่งผู้โดยสารจากถนนเอกทักษิณ
  • 5 สะพานเอกทักษิณ, ถนนเอกทักษิณ, ซอยพหลโยธิน 87 (ทางเข้าเมืองเอก) , มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

 

Fare Information