Station Information

Station Lak Si

Location

ถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ในพื้นที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Platform

2 ชานชาลา

Car Park

-

Open

05:30

Close

24:00

ทางเข้า-ออก

ประกอบด้วยทางขึ้น-ลงปกติ ได้แก่

  • 1, 3 ถนนแจ้งวัฒนะ, ไอทีสแควร์ หลักสี่, เอ็นที สำนักงานใหญ่  , โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอลเวนชั่น , สำนักงานเขตหลักสี่
  • 2, 4 วัดหลักสี่, โรงเรียนวัดหลักสี่, คอนโดมิเนียมพาร์ควิว หลักสี่
  • 5, 6 ถนนวิภาวดี-รังสิต ขาออก (มุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง)
  • 7  สายสีชมพู  สถานีหลักสี่, ซอยแจ้งวัฒนะ 8
  • 8 ซอยแจ้งวัฒนะ 6, โชว์รูมเอ็มจี หลักสี่
Fare Information